۱۶۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱۶۸ (عدد)

→ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ←
اصلییکصدشصت-هشت
ترتیبییکصد و شصت و هشتمین
تجزیه۷×۳×۲۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۷،۴،۸،۶،۱۲،۲۴،۱۴،۲۱،۲۸،۴۸،۱۶۸
یونانی
ΡΞΗ´
رومی
CLXVIII
پایه ۲۱۰۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۰۰۲۰۳
پایه ۴۲۲۲۰۴
پایه ۵۱۱۳۳۵
پایه ۶۴۴۰۶
پایه ۸۲۵۰۸
پایه ۱۲۱۲۰۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۸۲۰
پایه ۳۶۴O۳۶
فارسی۱۶۸

۱۶۸(صد و شصت و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۶۷ و قبل از ۱۶۹ قرار دارد.