۷۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ←
اصلیهفتاد-چهار
ترتیبیهفتاد و چهارمین
تجزیه۳۷×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳۷،۷۴
یونانی
ΟΔ´
رومی
LXXIV
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۰۲
پایه ۳۲۲۰۲۳
پایه ۴۱۰۲۲۴
پایه ۵۲۴۴۵
پایه ۶۲۰۲۶
پایه ۸۱۱۲۸
پایه ۱۲۶۲۱۲
پایه ۱۶۴A۱۶
پایه ۲۰۳E۲۰
پایه ۳۶۲۲۳۶
فارسی۷۴

۷۴(هفتاد و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۳ و قبل از ۷۵ قرار دارد.

همچنین ۷۴ در مجموعه اعداد حقیقی،اعداد صحیح و اعداد حسابی قرار دارمجموع ارقام این عدد ۱۱میشود.این عدد بر اعداد ۲و۳بخش پذیر است.