۵۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ←
اصلیپنجاه
ترتیبیپنجاهمین
تجزیه۵×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۱۰،۲۵،۵۰
یونانی
Ν´
رومی
L
پایه ۲۱۱۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۲۱۲۳
پایه ۴۳۰۲۴
پایه ۵۲۰۰۵
پایه ۶۱۲۲۶
پایه ۸۶۲۸
پایه ۱۲۴۲۱۲
پایه ۱۶۳۲۱۶
پایه ۲۰۲A۲۰
پایه ۳۶۱E۳۶
فارسی٥۰

۵۰ به حروف پنجاه پنجاهمین عدد از اعداد طبیعی است.