۱۵۲ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ←
اصلییکصدپنجاه-دو
ترتیبییکصد و پنجاه و دومین
تجزیه۱۹×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۹،۳۸،۷۶٫۱۵۲
یونانی
ΡΝΒ´
رومی
CLII
پایه ۲۱۰۰۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۲۲۳
پایه ۴۲۱۲۰۴
پایه ۵۱۱۰۲۵
پایه ۶۴۱۲۶
پایه ۸۲۳۰۸
پایه ۱۲۱۰۸۱۲
پایه ۱۶۹۸۱۶
پایه ۲۰۷C۲۰
پایه ۳۶۴۸۳۶
فارسی۱۵۲

۱۵۲(صد و پنجاه و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۱ و قبل از ۱۵۳ قرار دارد.