۱۳۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ←
اصلییکصدسی-چهار
ترتیبییکصد و سی و چهارمین
تجزیه۲×۶۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۶۷،۱۳۴
یونانی
ΡΛΔ´
رومی
CXXXIV
پایه ۲۱۰۰۰۰۱۱۰۲
پایه ۳۱۱۲۲۲۳
پایه ۴۲۰۱۲۴
پایه ۵۱۰۱۴۵
پایه ۶۳۴۲۶
پایه ۸۲۰۶۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۶۱۶
پایه ۲۰۶E۲۰
پایه ۳۶۳Q۳۶
فارسی۱۳۴

۱۳۴(صد و سی و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۳ و قبل از ۱۳۵ قرار دارد.