۳۰۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲٬۹۹۹ ۳٬۰۰۰ ۳٬۰۰۱ ←
اصلیسه هزار
ترتیبیسه هزارمین
تجزیه۲۳ × ۳ × ۵۳
یونانی
,Γ´
رومی
MMM
پایه ۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۰۱۰۰۱۰۳
پایه ۴۲۳۲۳۲۰۴
پایه ۵۴۴۰۰۰۵
پایه ۶۲۱۵۲۰۶
پایه ۸۵۶۷۰۸
پایه ۱۲۱۸A۰۱۲
پایه ۱۶BB۸۱۶
پایه ۲۰۷A۰۲۰
پایه ۳۶۲BC۳۶
فارسی۳۰۰۰

۳۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۹۹ و قبل از ۳۰۰۱ قرار دارد. دارای ٣٢ مقسوم علیه است و مخمّس کامل است