اعداد یونانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  پیشوند اعداد یونانی و معادل‌های فارسی آنان که در اصطلاحات علمی و فنی به کار می‌روند:

1_مونو=یک

2_دی=دو

3_تری=سه

4_تترا=چهار

5_پنتا=پنج

6_هگزا=شش

7_هپتا=هفت

8_اکتا=هشت

9_نونا=نه

10_دکا=ده

11_آندکا(اون دکا)=یازده

12_دودکا=دوازده

13_تری دکا=سیزده

14_تترادکا=چهارده

15_پنتادکا=پانزده

16_هگزادکا=شانزده

17_هپتادکا=هفده

18_اکتدکا=هجده

19_نونادکا=نوزده

20_ای کوزا=بیست

21_هنی ایکوزا=بیست و یک

22_دو ایکوزا=بیست و دو

23_تری ایکوزا=بیست و سه

24_تترا ایکوزا=بیست و چهار

25_پنتا ایکوزا=بیست و پنج

26_هگزا ایکوزا=بیست و شش

27_هپتا ایکوزا=بیست و هفت

28_اوکتا ایکوزا=بیست و هشت

29_نونا ایکوزا=بیست و نه

30_تریا کونتا=سی

40_تتراکونتا

50_پنتاکونتا

60_هگزاکونتا 70_هپتا کونتا 80_اوکتا کونتا 90_نوناکونتا 100_کنتا

مثال:132_دوتریاکونتا کنتا

در مبحث شیمی و فزیک کاربرد به سزایی دارد.

روش نوشتن[ویرایش]

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ' استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

حرف مقدار حرف مقدار حرف مقدار
αʹ ۱ ιʹ ۱۰ ρʹ ۱۰۰
βʹ ۲ κʹ ۲۰ σʹ ۲۰۰
γʹ ۳ λʹ ۳۰ τʹ ۳۰۰
δʹ ۴ μʹ ۴۰ υʹ ۴۰۰
εʹ ۵ νʹ ۵۰ φʹ ۵۰۰
ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ ۶ ξʹ ۶۰ χʹ ۶۰۰
ζʹ ۷ οʹ ۷۰ ψʹ ۷۰۰
ηʹ ۸ πʹ ۸۰ ωʹ ۸۰۰
θʹ ۹ ϟʹ ۹۰ ϡʹ ۹۰۰

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلاً Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.