اعداد یونانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  پیشوند اعداد یونانی و معادل‌های فارسی آنان که در اصطلاحات علمی و فنی، مثل فرمول‌های شیمیایی و سایر موارد، بکار می‌روند:

 1. مونو: یک
 2. دی: دو
 3. تری: سه
 4. تترا: چهار
 5. پنتا: پنج
 6. هگزا: شش
 7. هپتا: هفت
 8. اوکتا: هشت
 9. نونا: نه
 10. دکا: ده
 11. آندکا (اون دکا): یازده
 12. دودکا: دوازده
 13. تری‌دکا: سیزده
 14. تترادکا: چهارده
 15. پنتادکا: پانزده
 16. هگزادکا: شانزده
 17. هپتادکا: هفده
 18. اوکتا‌دکا: هجده
 19. نونادکا: نوزده
 20. ایکوزا: بیست
 21. هنی‌ایکوزا: بیست و یک
 22. دوایکوزا: بیست و دو
 23. تری‌ایکوزا: بیست و سه
 24. تتراایکوزا: بیست و چهار
 25. پنتاایکوزا: بیست و پنج
 26. هگزاایکوزا: بیست و شش
 27. هپتاایکوزا: بیست و هفت
 28. اوکتا ایکوزا: بیست و هشت
 29. نونا ایکوزا: بیست و نه
 30. تریاکونتا: سی

۴۰. تتراکونتا: چهل

۵۰. پنتاکونتا: پنجاه

۶۰. هگزاکونتا: شصت

۷۰. هپتا کونتا: هفتاد

۸۰. اوکتا کونتا: هشتاد

۹۰. نوناکونتا: نود

۱۰۰. کنتا: صد

برای مثال، ۱۳۲: دو تریاکونتا کنتا

روش نوشتن[ویرایش]

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ' استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

حرف مقدار حرف مقدار حرف مقدار
αʹ ۱ ιʹ ۱۰ ρʹ [[۱۰۰ (عدد)[۱۰۰]]
βʹ ۲ κʹ ۲۰ σʹ ۲۰۰
γʹ ۳ λʹ ۳۰ τʹ ۳۰۰
δʹ ۴ μʹ ۴۰ υʹ ۴۰۰
εʹ ۵ νʹ ۵۰ φʹ ۵۰۰
ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ ۶ ξʹ ۶۰ χʹ ۶۰۰
ζʹ ۷ οʹ ۷۰ ψʹ ۷۰۰
ηʹ ۸ πʹ ۸۰ ωʹ ۸۰۰
θʹ ۹ ϟʹ ۹۰ ϡʹ ۹۰۰

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلاً Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.