۵۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ←
اصلیپنجصد
ترتیبیپانصدمین
تجزیه۲۲ × ۵۳
یونانی
Φ´
رومی
D
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۰۱۱۲۳
پایه ۴۱۳۳۱۰۴
پایه ۵۴۰۰۰۵
پایه ۶۲۱۵۲۶
پایه ۸۷۶۴۸
پایه ۱۲۳۵۸۱۲
پایه ۱۶۱F۴۱۶
پایه ۲۰۱۵۰۲۰
پایه ۳۶DW۳۶
فارسی۵۰۰

۵۰۰ (پنج صد یا پانصد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۹۹ و قبل از ۵۰۱ قرار دارد.