۲۵۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ←
اصلیدوصدپنجاه
ترتیبیدویست و پنجاهمین
تجزیه۲ × ۵۳
یونانی
ΣΝ´
رومی
CCL
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۰۰۲۱۳
پایه ۴۳۳۲۲۴
پایه ۵۲۰۰۰۵
پایه ۶۱۰۵۴۶
پایه ۸۳۷۲۸
پایه ۱۲۱۸A۱۲
پایه ۱۶FA۱۶
پایه ۲۰CA۲۰
پایه ۳۶۶Y۳۶
فارسی۲۵۰

۲۵۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۹ و قبل از ۲۵۱ قرار دارد.