۱۴۵ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ←
اصلییکصدچهل-پنج
ترتیبییکصد و چهل و پنجمین
تجزیه۵×۲۹
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۲۹،۱۴۵
یونانی
ΡΜΕ´
رومی
CXLV
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۲۱۰۱۳
پایه ۴۲۱۰۱۴
پایه ۵۱۰۴۰۵
پایه ۶۴۰۱۶
پایه ۸۲۲۱۸
پایه ۱۲۱۰۱۱۲
پایه ۱۶۹۱۱۶
پایه ۲۰۷۵۲۰
پایه ۳۶۴۱۳۶
فارسی۱۴۵

۱۴۵(صد و چهل و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۴ و قبل از ۱۴۶ قرار دارد.