۹۰۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۸٬۹۹۹ ۹٬۰۰۰ ۹٬۰۰۱ ←
اصلینه هزار
ترتیبینه هزارمین
تجزیه۲۳ × ۳۲ × ۵۳
یونانی
,Θ´
رومی
IX
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۰۱۰۰۱۰۰۳
پایه ۴۲۰۳۰۲۲۰۴
پایه ۵۲۴۲۰۰۰۵
پایه ۶۱۰۵۴۰۰۶
پایه ۸۲۱۴۵۰۸
پایه ۱۲۵۲۶۰۱۲
پایه ۱۶۲۳۲۸۱۶
پایه ۲۰۱۲A۰۲۰
پایه ۳۶۶Y۰۳۶
فارسی۹۰۰۰

۹۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۹۹۹ و قبل از ۹۰۰۱ قرار دارد.