۷۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ←
اصلیهفتاد-شش
ترتیبیهفتاد و ششمین
تجزیه۱۹×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۱۹،۳۸،۷۶
یونانی
ΟϚ´
رومی
LXXVI
پایه ۲۱۰۰۱۱۰۰۲
پایه ۳۲۲۱۱۳
پایه ۴۱۰۳۰۴
پایه ۵۳۰۱۵
پایه ۶۲۰۴۶
پایه ۸۱۱۴۸
پایه ۱۲۶۴۱۲
پایه ۱۶۴C۱۶
پایه ۲۰۳G۲۰
پایه ۳۶۲۴۳۶
فارسی۷۶

۷۶ (هفتاد و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۵ و قبل از ۷۷ قرار دارد.