۱۲۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ←
اصلییکصدبیست-چهار
ترتیبییکصد و بیست و چهارمین
تجزیه۲×۲×۳۱
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۳۱،۶۲،۱۲۴
یونانی
ΡΚΔ´
رومی
CXXIV
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۲۱۳
پایه ۴۱۳۳۰۴
پایه ۵۴۴۴۵
پایه ۶۳۲۴۶
پایه ۸۱۷۴۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷C۱۶
پایه ۲۰۶۴۲۰
پایه ۳۶۳G۳۶
فارسی۱۲۴

۱۲۴(صد و بیست و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۳ و قبل از ۱۲۵ قرار دارد.