۱۳۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ←
اصلییکصدسی
ترتیبییکصد و سیمین
تجزیه۱۳×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۱۰،۱۳،۲۶،۶۵،۱۳۰
یونانی
ΡΛ´
رومی
CXXX
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۱۲۱۱۳
پایه ۴۲۰۰۲۴
پایه ۵۱۰۱۰۵
پایه ۶۳۳۴۶
پایه ۸۲۰۲۸
پایه ۱۲AA۱۲
پایه ۱۶۸۲۱۶
پایه ۲۰۶A۲۰
پایه ۳۶۳M۳۶
فارسی۱۳۰

۱۳۰(صد و سی) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۹ و قبل از ۱۳۱ قرار دارد.