۸۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ←
اصلیهشتاد-چهار
ترتیبیهشتاد و چهارمین
تجزیه۷×۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۶،۷،۱۲،۱۴،۲۱،۲۸،۴۲،۸۴
یونانی
ΠΔ´
رومی
LXXXIV
پایه ۲۱۰۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۰۳
پایه ۴۱۱۱۰۴
پایه ۵۳۱۴۵
پایه ۶۲۲۰۶
پایه ۸۱۲۴۸
پایه ۱۲۷۰۱۲
پایه ۱۶۵۴۱۶
پایه ۲۰۴۴۲۰
پایه ۳۶۲C۳۶
فارسی۸۴

۸۴ (هشتاد و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۳ و قبل از ۸۵ قرار دارد.