۲۰۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ←
اصلیدوصدچهار
ترتیبیدویست و چهارمین
تجزیه۱۷*۳*۲*۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۶،۱۲،۱۷،۳۴،۵۱،۶۸،۱۰۲،۲۰۴
یونانی
ΣΔ´
رومی
CCIV
پایه ۲۱۱۰۰۱۱۰۰۲
پایه ۳۲۱۱۲۰۳
پایه ۴۳۰۳۰۴
پایه ۵۱۳۰۴۵
پایه ۶۵۴۰۶
پایه ۸۳۱۴۸
پایه ۱۲۱۵۰۱۲
پایه ۱۶CC۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۵O۳۶
فارسی۲۰۴

۲۰۴(دویست و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۰۳ و قبل از ۲۰۵ قرار دارد.