۱۴۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ←
اصلییکصدچهل
ترتیبییکصد و چهلمین
تجزیه۷×۵×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۷،۱۰،۱۴،۲۸،۳۵،۷۰،۱۴۰
یونانی
ΡΜ´
رومی
CXL
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۲۰۱۲۳
پایه ۴۲۰۳۰۴
پایه ۵۱۰۳۰۵
پایه ۶۳۵۲۶
پایه ۸۲۱۴۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸C۱۶
پایه ۲۰۷۰۲۰
پایه ۳۶۳W۳۶
فارسی۱۴۰

۱۴۰(صد و چهل) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۹ و قبل از ۱۴۱ قرار دارد.