۲۹۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ←
اصلیدوصدنود-هشت
ترتیبیدویست و نود و هشتمین
تجزیه۲ × ۱۴۹
یونانی
ΣϞΗ´
رومی
CCXCVIII
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۲۰۰۱۳
پایه ۴۱۰۲۲۲۴
پایه ۵۲۱۴۳۵
پایه ۶۱۲۱۴۶
پایه ۸۴۵۲۸
پایه ۱۲۲۰A۱۲
پایه ۱۶۱۲A۱۶
پایه ۲۰EI۲۰
پایه ۳۶۸A۳۶
فارسی۲۹۸

۲۹۸ (دویست و نود و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۷ و قبل از ۲۹۹ قرار دارد.