۱۰۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱۰۴ (عدد)

→ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ←
اصلییکصدچهار
ترتیبییکصد و چهارمین
تجزیه۲×۲×۲×۱۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۲۶،۵۲،۱۰۴
یونانی
ΡΔ´
رومی
CIV
پایه ۲۱۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۲۱۲۳
پایه ۴۱۲۲۰۴
پایه ۵۴۰۴۵
پایه ۶۲۵۲۶
پایه ۸۱۵۰۸
پایه ۱۲۸۸۱۲
پایه ۱۶۶۸۱۶
پایه ۲۰۵۴۲۰
پایه ۳۶۲W۳۶
فارسی۱۰۴

۱۰۴(صد و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۰۳ و قبل از ۱۰۵ قرار دارد.