۱۱۷ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ←
اصلییکصدهفده
ترتیبییکصد و هفدهمین
تجزیه۱۳×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۱۳،۳۹،۱۱۷
یونانی
ΡΙΖ´
رومی
CXVII
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۱۱۱۰۰۳
پایه ۴۱۳۱۱۴
پایه ۵۴۳۲۵
پایه ۶۳۱۳۶
پایه ۸۱۶۵۸
پایه ۱۲۹۹۱۲
پایه ۱۶۷۵۱۶
پایه ۲۰۵H۲۰
پایه ۳۶۳۹۳۶
فارسی۱۱۷

۱۱۷(صد و هفده) یک عدد طبیعی فرد مرکب است که بعد از ۱۱۶ و قبل از ۱۱۸ قرار دارد.