۳۲ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ←
اصلیسی-دو
ترتیبیسی و دومین
تجزیه'"`UNIQ--math-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۶،۳۲
یونانی
ΛΒ´
رومی
320
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۱۲۳
پایه ۴۲۰۰۴
پایه ۵۱۱۲۵
پایه ۶۵۲۶
پایه ۸۴۰۸
پایه ۱۲۲۸۱۲
پایه ۱۶۲۰۱۶
پایه ۲۰۱C۲۰
پایه ۳۶W۳۶
فارسی۳۲

۳۲ به حروف سی و دو یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۱ و قبل از ۳۳ قرار دارد.

اعداد طبیعی