۱۴۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ←
اصلییکصدچهل-هشت
ترتیبییکصد و چهل و هشتمین
تجزیه۳۷×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۳۷،۷۴،۱۴۸
یونانی
ΡΜΗ´
رومی
CXLVIII
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۱۱۳
پایه ۴۲۱۱۰۴
پایه ۵۱۰۴۳۵
پایه ۶۴۰۴۶
پایه ۸۲۲۴۸
پایه ۱۲۱۰۴۱۲
پایه ۱۶۹۴۱۶
پایه ۲۰۷۸۲۰
پایه ۳۶۴۴۳۶
فارسی۱۴۸

۱۴۸(صد و چهل و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۷ و قبل از ۱۴۹ قرار دارد.