۳۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ←
اصلیسی-هشت
ترتیبیسی و هشتمین
تجزیه۱۹×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۱۹،۳۸
یونانی
ΛΗ´
رومی
XXXVIII
پایه ۲۱۰۰۱۱۰۲
پایه ۳۱۱۰۲۳
پایه ۴۲۱۲۴
پایه ۵۱۲۳۵
پایه ۶۱۰۲۶
پایه ۸۴۶۸
پایه ۱۲۳۲۱۲
پایه ۱۶۲۶۱۶
پایه ۲۰۱I۲۰
پایه ۳۶۱۲۳۶
فارسی۳۸

۳۸ به حروف سی و هشت یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۷ و قبل از ۳۹ قرار دارد.