۲۵۷ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ←
اصلیدوصدپنجاه-هفت
ترتیبیدویست و پنجاه و هفتمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۵۷
یونانی
ΣΝΖ´
رومی
CCLVII
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۱۱۲۳
پایه ۴۱۰۰۰۱۴
پایه ۵۲۰۱۲۵
پایه ۶۱۱۰۵۶
پایه ۸۴۰۱۸
پایه ۱۲۱۹۵۱۲
پایه ۱۶۱۰۱۱۶
پایه ۲۰CH۲۰
پایه ۳۶۷۵۳۶
فارسی۲۵۷

۲۵۷ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۶ و قبل از ۲۵۸ قرار دارد.