۱۶۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱۶۴ (عدد)

→ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ←
اصلییکصدشصت-چهار
ترتیبییکصد و شصت و چهارمین
تجزیه۴۱×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۴۱،۸۲،۱۶۴
یونانی
ΡΞΔ´
رومی
CLXIV
پایه ۲۱۰۱۰۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۰۰۲۳
پایه ۴۲۲۱۰۴
پایه ۵۱۱۲۴۵
پایه ۶۴۳۲۶
پایه ۸۲۴۴۸
پایه ۱۲۱۱۸۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۴۲۰
پایه ۳۶۴K۳۶
فارسی۱۶۴

۱۶۴(صد و شصت و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۶۳ و قبل از ۱۶۵ قرار دارد.