۷۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ←
اصلیهفتاد
ترتیبیهفتادمین
تجزیه۷×۵×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۷،۱۰،۱۴،۳۵،۷۰
یونانی
Ο´
رومی
LXX
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۱۲۱۳
پایه ۴۱۰۱۲۴
پایه ۵۲۴۰۵
پایه ۶۱۵۴۶
پایه ۸۱۰۶۸
پایه ۱۲۵A۱۲
پایه ۱۶۴۶۱۶
پایه ۲۰۳A۲۰
پایه ۳۶۱Y۳۶
فارسی۷۰

۷۰ به حروف هفتاد هفتادمین عدد از اعداد طبیعی است.