۱۵۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ←
اصلییکصدپنجاه
ترتیبییکصد و پنجاهمین
تجزیه۵×۵×۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۵،۱۰،۱۵،۳۰،۷۵،۱۵۰
یونانی
ΡΝ´
رومی
CL
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۱۰۲
پایه ۳۱۲۱۲۰۳
پایه ۴۲۱۱۲۴
پایه ۵۱۱۰۰۵
پایه ۶۴۱۰۶
پایه ۸۲۲۶۸
پایه ۱۲۱۰۶۱۲
پایه ۱۶۹۶۱۶
پایه ۲۰۷A۲۰
پایه ۳۶۴۶۳۶
فارسی۱۵۰

۱۵۰(صد و پنجاه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۹ و قبل از ۱۵۱ قرار دارد. 150 12 تا شمارنده دارد.

150 عددی زوج است و بر 2و3و5و50و75و6 بخش پذیر است