۱۳۵ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ←
اصلییکصدسی-پنج
ترتیبییکصد و سی و پنجمین
تجزیه۵×۳×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۵،۹،۲۷،۱۵،۴۵،۱۳۵
یونانی
ΡΛΕ´
رومی
CXXXV
پایه ۲۱۰۰۰۰۱۱۱۲
پایه ۳۱۲۰۰۰۳
پایه ۴۲۰۱۳۴
پایه ۵۱۰۲۰۵
پایه ۶۳۴۳۶
پایه ۸۲۰۷۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۷۱۶
پایه ۲۰۶F۲۰
پایه ۳۶۳R۳۶
فارسی۱۳۵

۱۳۵(صد و سی و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۴ و قبل از ۱۳۶ قرار دارد.