۲۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ←
اصلیبیست-هشت
ترتیبیبیست و هشتمین
تجزیه۷×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲٫۴،۷،۱۴،۲۸
یونانی
ΚΗ´
رومی
XXVIII
پایه ۲۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۳
پایه ۴۱۳۰۴
پایه ۵۱۰۳۵
پایه ۶۴۴۶
پایه ۸۳۴۸
پایه ۱۲۲۴۱۲
پایه ۱۶۱C۱۶
پایه ۲۰۱۸۲۰
پایه ۳۶S۳۶
فارسی۲۸

عدد ۲۸ به حروف بیست و هشت یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۷ و قبل از ۲۹ قرار دارد.