پرش به محتوا

۱۴۹ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ←
اصلییکصدچهل-نه
ترتیبییکصد و چهل و نهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۴۹
یونانی
ΡΜΘ´
رومی
CXLIX
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۱۲۱۱۲۳
پایه ۴۲۱۱۱۴
پایه ۵۱۰۴۴۵
پایه ۶۴۰۵۶
پایه ۸۲۲۵۸
پایه ۱۲۱۰۵۱۲
پایه ۱۶۹۵۱۶
پایه ۲۰۷۹۲۰
پایه ۳۶۴۵۳۶
فارسی۱۴۹

۱۴۹(صد و چهلو نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۸ و قبل از ۱۵۰ قرار دارد.