۲۶۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ←
اصلیدوصدشصت
ترتیبیدویست و شصتمین
تجزیه۲۲ × ۵ × ۱۳
یونانی
ΣΞ´
رومی
CCLX
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۲۲۳
پایه ۴۱۰۰۱۰۴
پایه ۵۲۰۲۰۵
پایه ۶۱۱۱۲۶
پایه ۸۴۰۴۸
پایه ۱۲۱۹۸۱۲
پایه ۱۶۱۰۴۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۷۸۳۶
فارسی۲۶۰

۲۶۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۹ و قبل از ۲۶۱ قرار دارد.