۷۵ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عدد 75 در پولبه نظر شما عدد 75 در کجاها کاربرد دارد؟

75 (عدد)

→ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ←
اصلیهفتاد-پنج
ترتیبیهفتاد و پنجمین
تجزیه۵×۵×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۵،۱۵،۲۵،۷۵،
یونانی
ΟΕ´
رومی
LXXV
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۱۲
پایه ۳۲۲۱۰۳
پایه ۴۱۰۲۳۴
پایه ۵۳۰۰۵
پایه ۶۲۰۳۶
پایه ۸۱۱۳۸
پایه ۱۲۶۳۱۲
پایه ۱۶۴B۱۶
پایه ۲۰۳F۲۰
پایه ۳۶۲۳۳۶
فارسی۷۵

۷۵(هفتاد و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۴ و قبل از ۷۶ قرار دارد.