۱۳۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ←
اصلییکصدسی-شش
ترتیبییکصد و سی و ششمین
تجزیه۱۷×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۷،۳۴،۶۸،۱۳۶
یونانی
ΡΛϚ´
رومی
CXXXVI
پایه ۲۱۰۰۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۰۰۱۳
پایه ۴۲۰۲۰۴
پایه ۵۱۰۲۱۵
پایه ۶۳۴۴۶
پایه ۸۲۱۰۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۸۱۶
پایه ۲۰۶G۲۰
پایه ۳۶۳S۳۶
فارسی۱۳۶
این عکس عدد ۱۳۶ را نشان میدهد

۱۳۶(صد و سی و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۵ و قبل از ۱۳۷ قرار دارد.