۲۵ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ←
اصلیبیست-پنج
ترتیبیبیست و پنجمین
تجزیه۵×۵
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۲۵
یونانی
ΚΕ´
رومی
XXV
پایه ۲۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۳
پایه ۴۱۲۱۴
پایه ۵۱۰۰۵
پایه ۶۴۱۶
پایه ۸۳۱۸
پایه ۱۲۲۱۱۲
پایه ۱۶۱۹۱۶
پایه ۲۰۱۵۲۰
پایه ۳۶P۳۶
فارسی۲۵

۲۵ به حروف بیست وپنج یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴ و قبل از ۲۶ قرار دارد.