۲۲۳ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ←
اصلیدوصدبیست-سه
ترتیبیدویست و بیست و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۲۳
یونانی
ΣΚΓ´
رومی
CCXXIII
پایه ۲۱۱۰۱۱۱۱۱۲
پایه ۳۲۲۰۲۱۳
پایه ۴۳۱۳۳۴
پایه ۵۱۳۴۳۵
پایه ۶۱۰۱۱۶
پایه ۸۳۳۷۸
پایه ۱۲۱۶۷۱۲
پایه ۱۶DF۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶۷۳۶
فارسی۲۲۳

۲۲۳ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۲ و قبل از ۲۲۴ قرار دارد.