۲۹۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ←
اصلیدوصدنود
ترتیبیدویست و نودمین
تجزیه۲ × ۵ × ۲۹
یونانی
ΣϞ´
رومی
CCXC
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۲۰۲۳
پایه ۴۱۰۲۰۲۴
پایه ۵۲۱۳۰۵
پایه ۶۱۲۰۲۶
پایه ۸۴۴۲۸
پایه ۱۲۲۰۲۱۲
پایه ۱۶۱۲۲۱۶
پایه ۲۰EA۲۰
پایه ۳۶۸۲۳۶
فارسی۲۹۰

۲۹۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۸۹ و قبل از ۲۹۱ قرار دارد.