۲۴۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ←
اصلیدوصدچهل-چهار
ترتیبیدویست و چهل و چهارمین
تجزیه۲۲ × ۶۱
یونانی
ΣΜΔ´
رومی
CCXLIV
پایه ۲۱۱۱۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۰۰۱۳
پایه ۴۳۳۱۰۴
پایه ۵۱۴۳۴۵
پایه ۶۱۰۴۴۶
پایه ۸۳۶۴۸
پایه ۱۲۱۸۴۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶S۳۶
فارسی۲٤٤

۲۴۴ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۳ و قبل از ۲۴۵ قرار دارد.