۷۳ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۷۳ (عدد)

→ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ←
اصلیهفتاد-سه
ترتیبیهفتاد و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷۳
یونانی
ΟΓ´
رومی
LXXIII
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۰۱۳
پایه ۴۱۰۲۱۴
پایه ۵۲۴۳۵
پایه ۶۲۰۱۶
پایه ۸۱۱۱۸
پایه ۱۲۶۱۱۲
پایه ۱۶۴۹۱۶
پایه ۲۰۳D۲۰
پایه ۳۶۲۱۳۶
فارسی۷۳

۷۳(هفتاد و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۷۲ و قبل از ۷۴ قرار دارد.