۵۳ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۵۳ (عدد)

→ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ←
اصلیپنجاه-سه
ترتیبیپنجاه و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵۳
یونانی
ΝΓ´
رومی
LIII
پایه ۲۱۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۱۲۲۲۳
پایه ۴۳۱۱۴
پایه ۵۲۰۳۵
پایه ۶۱۲۵۶
پایه ۸۶۵۸
پایه ۱۲۴۵۱۲
پایه ۱۶۳۵۱۶
پایه ۲۰۲D۲۰
پایه ۳۶۱H۳۶
فارسی۵۳

۵۳(پنجاه و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۲ و قبل از ۵۴ قرار دارد.