۱۵۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ←
اصلییکصدپنجاه-شش
ترتیبییکصد و پنجاه و ششمین
تجزیه۱۳×۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۱۳،۶،۲۶،۳۹،۷۸،۱۵۶
یونانی
ΡΝϚ´
رومی
CLVI
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۲۲۱۰۳
پایه ۴۲۱۳۰۴
پایه ۵۱۱۱۱۵
پایه ۶۴۲۰۶
پایه ۸۲۳۴۸
پایه ۱۲۱۱۰۱۲
پایه ۱۶۹C۱۶
پایه ۲۰۷G۲۰
پایه ۳۶۴C۳۶
فارسی۱٥٦

۱۵۶(صد و پنجاه و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۵ و قبل از ۱۵۷ قرار دارد.