۹ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
→ ۸ ۹ ۱۰ ←
اصلی نه
ترتیبی ۹ام
(نهم)
تجزیه ۳۲
اعداد رومی IX
پایه ۲ ۱٬۰۰۱۲
پایه ۳ ۱۰۰۳
پایه ۴ ۲۱۴
پایه ۵ ۱۴۵
پایه ۶ ۱۳۶
پایه ۸ ۱۱۸
پایه ۱۲ ۹۱۲
پایه ۱۶ ۹۱۶
پایه ۲۰ ۹۲۰
پایه ۳۶ ۹۳۶

۹نهمین عدد در اعداد طبیعی و آخرین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. چند عمل با که ۹ در دو طرف تساوی تکرار شده است:

  1. ۲ × ۹ = ۱۸ (۱ + ۸ = ۹)
  2. ۳ × ۹ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹)
  3. ۹ × ۹ = ۸۱ (۸ + ۱ = ۹)
  4. ۱۲۱ × ۹ = ۱۰۸۹ (۱ + ۰ + ۸ + ۹ = ۱۸; ۱ + ۸ = ۹)
  5. ۲۳۴ × ۹ = ۲۱۰۶ (۲ + ۱ + ۰ + ۶ = ۹)
  6. ۵۷۸۳۲۹ × ۹ = ۵۲۰۴۹۶۱ (۵ + ۲ + ۰ + ۴ + ۹ + ۶ + ۱ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹))
  7. ۴۸۲۷۲۹۲۳۵۶۰۱ × ۹ = ۴۳۴۴۵۶۳۱۲۰۴۰۹ (۴ + ۳ + ۴ + ۴ + ۵ + ۶ + ۳ + ۱ + ۲ + ۰ + ۴ + ۰ + ۹ = ۴۵ (۴ + ۵ = ۹))

موارد مربوط به حساب[ویرایش]

ضرب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
9 \times x ۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ ۴۵ ۵۴ ۶۳ ۷۲ ۸۱ ۹۰ ۹۹ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۱ ۱۸۰ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۲۵ ۴۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
9 \div x ۹ ۴.۵ ۳ ۲.۲۵ ۱.۶ ۱.۵ 1.\overline{285714} ۱.۱۲۵ ۱ ۰ 0.\overline{81} ۰.۷۵ 0.\overline{692307} 0.6\overline{428571} ۰.۶
x \div 9 0.\overline{1} 0.\overline{2} 0.\overline{3} 0.\overline{4} 0.\overline{5} 0.\overline{6} 0.\overline{7} 0.\overline{8} 1 1.\overline{1} 1.\overline{2} 1.\overline{3} 1.\overline{4} 1.\overline{5} 1.\overline{6}
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
9 ^ x\, ۹ ۸۱ ۷۲۹ ۶۵۶۱ ۵۹۰۴۹ ۵۳۱۴۴۱ ۴۷۸۲۹۶۹ ۴۳۰۴۶۷۲۱ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۳۱۳۸۱۰۵۹۶۰۹ ۲۸۲۴۲۹۵۳۶۴۸۱ ۲۵۴۱۸۶۵۸۲۸۳۲۹
x ^ 9\, ۱ ۵۱۲ ۱۹۶۸۳ ۲۶۲۱۴۴ ۱۹۵۳۱۲۵ ۱۰۰۷۷۶۹۶ ۴۰۳۵۳۶۰۷ ۱۳۴۲۱۷۷۲۸ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۵۷۹۴۷۶۹۱ ۵۱۵۹۷۸۰۳۵۲ ۱۰۶۰۴۴۹۹۳۷۳
ریشه ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
x_{9} \ ۱ ۵ 11_{9} \ 16_{9} \ 22_{9} \ 27_{9} \ 33_{9} \ 44_{9} \ 55_{9} \ 66_{9} \ 77_{9} \ 88_{9} \ 110_{9} \ 121_{9} \
132_{9} \ 143_{9} \ 154_{9} \ 165_{9} \ 176_{9} \ 242_{9} \ 307_{9} \ 615_{9} \ 1331_{9} \ 14641_{9} \ 162151_{9} \ 1783661_{9} \