۶۰۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۵٬۹۹۹ ۶٬۰۰۰ ۶٬۰۰۱ ←
اصلیشش هزار
ترتیبیشش هزارمین
تجزیه۲۴ × ۳ × ۵۳
یونانی
,Ϛ´
رومی
VM
پایه ۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۰۲۰۰۲۰۳
پایه ۴۱۱۳۱۳۰۰۴
پایه ۵۱۴۳۰۰۰۵
پایه ۶۴۳۴۴۰۶
پایه ۸۱۳۵۶۰۸
پایه ۱۲۳۵۸۰۱۲
پایه ۱۶۱۷۷۰۱۶
پایه ۲۰F۰۰۲۰
پایه ۳۶۴MO۳۶
فارسی۶۰۰۰

۶۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۹۹۹ و قبل از ۶۰۰۱ قرار دارد.