۱۲۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ←
اصلییکصدبیست-هشت
ترتیبییکصد و بیست و هشتمین
تجزیه۲×۲×۲×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۶،۳۲،۶۴،۱۲۸
یونانی
ΡΚΗ´
رومی
CXXVIII
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۲۰۲۳
پایه ۴۲۰۰۰۴
پایه ۵۱۰۰۳۵
پایه ۶۳۳۲۶
پایه ۸۲۰۰۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۰۱۶
پایه ۲۰۶۸۲۰
پایه ۳۶۳K۳۶
فارسی۱۲۸

۱۲۸(صد و بیست و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۲۷ و قبل از ۱۲۹ قرار دارد و در حساب ابجد نام امام حسین (ع) هست.


این عدد ۲ به توان ۷ نیز نوشته می‌شود


عدد ۱۲۸ بحساب ابجد عدد نام حسین است افراد مشهوری مانند حسین قاسم زاده از این عدد در برند شخصی خود استفاده کرده اند. www.mestee128.ir