۹

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۸ ۹ ۱۰ ←
اصلینه
ترتیبینهمین
تجزیه۳۲
یونانی
Θ´
رومی
IX
پایه ۲۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۳
پایه ۴۲۱۴
پایه ۵۱۴۵
پایه ۶۱۳۶
پایه ۸۱۱۸
پایه ۱۲۹۱۲
پایه ۱۶۹۱۶
پایه ۲۰۹۲۰
پایه ۳۶۹۳۶

۹ یا نُه، نهمین عدد در اعداد طبیعی و آخرین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. چند عمل با که ۹ در دو طرف تساوی تکرار شده است. توجه کنید:

  1. ۲ × ۹ = ۱۸ (۱ + ۸ = ۹)
  2. ۳ × ۹ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹)
  3. ۹ × ۹ = ۸۱ (۸ + ۱ = ۹)
  4. ۱۲۱ × ۹ = ۱۰۸۹ (۱ + ۰ + ۸ + ۹ = ۱۸; ۱ + ۸ = ۹)
  5. ۲۳۴ × ۹ = ۲۱۰۶ (۲ + ۱ + ۰ + ۶ = ۹)
  6. ۵۷۸۳۲۹ × ۹ = ۵۲۰۴۹۶۱ (۵ + ۲ + ۰ + ۴ + ۹ + ۶ + ۱ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹))
  7. ۴۸۲۷۲۹۲۳۵۶۰۱ × ۹ = ۴۳۴۴۵۶۳۱۲۰۴۰۹ (۴ + ۳ + ۴ + ۴ + ۵ + ۶ + ۳ + ۱ + ۲ + ۰ + ۴ + ۰ + ۹ = ۴۵ (۴ + ۵ = ۹))

موارد مربوط به حساب[ویرایش]

ضرب (ریاضی) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ ۴۵ ۵۴ ۶۳ ۷۲ ۸۱ ۹۰ ۹۹ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۱ ۱۸۰ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۲۵ ۴۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
۹ ۴.۵ ۳ ۲.۲۵ ۱.۶ ۱.۵ ۱.۱۲۵ ۱ ۰ ۰.۷۵ ۰.۶
1
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۹ ۸۱ ۷۲۹ ۶۵۶۱ ۵۹۰۴۹ ۵۳۱۴۴۱ ۴۷۸۲۹۶۹ ۴۳۰۴۶۷۲۱ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۳۱۳۸۱۰۵۹۶۰۹ ۲۸۲۴۲۹۵۳۶۴۸۱ ۲۵۴۱۸۶۵۸۲۸۳۲۹
۱ ۵۱۲ ۱۹۶۸۳ ۲۶۲۱۴۴ ۱۹۵۳۱۲۵ ۱۰۰۷۷۶۹۶ ۴۰۳۵۳۶۰۷ ۱۳۴۲۱۷۷۲۸ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۵۷۹۴۷۶۹۱ ۵۱۵۹۷۸۰۳۵۲ ۱۰۶۰۴۴۹۹۳۷۳
ریشه ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۱ ۵

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]