جزء (قرآن)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مسلمانان قرآن را به ۳۰ بخش تقریباً مساوی به نام جزء به معنی قسمت تقسیم می‌کنند.

هر جزء به نوبه خود به چهار حزب و هر حزب نیز به نوبه خود به ۴ ریع حزب تقسیم میشود. متداول‌ترین جزء مورد استفاده و حفظ شده جزء ۳۰ است که از سوره ۷۸ تا ۱۱۴ که شما سوره‌های است در نمازهای روزانه خونده میشود، را در بر میگیرد.

جزء از سوره تا سوره
۱ ۱ آیه ۱ ( آیه ۱۴۱

جزء سوره

۱     - 
۲     (۲ آیه ۱۴۲) - (۲ آیه ۲۵۲) 
۳     (۲ آیه ۲۵۳) - (۳ آیه ۹۲) 
۴     (۳ آیه ۹۳) - (۴ آیه ۲۳) 
۵     (۴ آیه ۲۴) - (۴ آیه ۱۴۷) 
۶     (۴ آیه ۱۴۸) - (۵ آیه ۸۱) 
۷     (۵ آیه ۸۲) - (۶ آیه ۱۱۰) 
۸     (۶:۱۱۱) - (۷:۸۷) 
۹     (۷ آیه ۸۸) - (۸ آیه ۴۰) 
۱۰    (۸ آیه ۴۱) - (۹ آیه ۹۲) 
۱۱    (۹ آیه ۹۳) - (۱۱ آیه ۵) 
۱۲    (۱۱ آیه ۶) - (۱۲ آیه ۵۲) 
۱۳    (۱۲ آیه ۵۳) - (۱۴ آیه ۵۲) 
۱۴    (۱۵ آیه ۱) - (۱۶ آیه ۱۲۸) 
۱۵    (۱۷ آیه ۱) - (۱۸ آیه ۷۴) 
۱۶    (۱۸ آیه ۷۵) - (۲۰ آیه ۱۳۵) 
۱۷    (۲۱ آیه ۱) - (۲۲ آیه ۷۸) 
۱۸    (۲۳ آیه ۱) - (۲۵ آیه ۲۰) 
۱۹    (۲۵ آیه ۲۱) - (۲۷ آیه ۵۵) 
۲۰    (۲۷ آیه ۵۶) - (۲۹ آیه ۴۵) 
۲۱    (۲۹ آیه ۴۶) - (۳۳ آیه ۳۰) 
۲۲    (۳۳ آیه ۳۱) - (۳۶ آیه ۲۷) 
۲۳    (۳۶ آیه ۲۸) - (۳۹ آیه ۳۱) 
۲۴    (۳۹ آیه ۳۲) - (۴۱ آیه ۴۶) 
۲۵    (۴۱:۴۷) - (۴۵:۳۷) 
۲۶    (۴۶ آیه ۱) - (۵۱ آیه ۳۰) 
۲۷    (۵۱ آیه ۳۱) - (۵۷ آیه ۲۹) 
۲۸    (۵۸ آیه ۱) - (۶۶ آیه ۱۲) 
۲۹    (۶۷ آیه ۱) - (۷۷ آیه ۵۰) 
۳۰    (۷۸ آیه ۱) - (۱۱۴ آیه ۶)