روان‌شناسی دین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

روانشناسی دین یا همان روانشناسی مذهب از شاخه‌های تحقیقات علمی است که به بررسی دین می‌پردازد. این علم به بررسی وضعیتهای روانشناسانه در جامعه، وجدان گروهی و فردی که در ایجاد، توسعه، کارکرد و از بین رفتن یک دین مؤثر است می‌پردازد. همچنین محتوی ساختار و جهت‌گیری این پدیده‌ها و جایگاه و نقششان در خود دین و زندگی خارج از دین مورد علاقه این علم است. کار اصلی روانشناسی دین تعریف و توضیح جامعه شناسانه-روانشناسانه از پدیده‌های دینی است.

پیشروان و دیدگاه‌ها[ویرایش]

روانشناسی دین در ابتدای قرن بیستم و با کوششهای دانشمندانی همچون ویلهلم وونت، ویلیام جیمز و جیمز لوبا به وجود آمد. در این عرصه در غرب هر دو دیدگاه غیردینی و کلیسایی به وجود آمدند. پایه‌های فلسفی دیدگاه غیردینی را مکتبهایی همچون پراگماتیسم، پوزیتویسم و پدیده‌شناسی استوار ساختند. از طرفی رواشناسی مسیحی در الهیات کاتولیک، پروتستان و ارتدکس ریشه دارد و معمولاً از فلسفه ایده‌آلیسم برای دفاع و اثبات مسیحیت بهره می‌برد. نظریه‌های مختلف روانشناسی برای توضیح پدیده دین به کار رفته‌اند، شامل رفتارگرایی، روانشناسی گشتالت و روانکاوی (فرویدیسم و نئوفرویدیسم).

دیدگاه فروید[ویرایش]

زیگموند فروید در کتاب توتم و تابو از ایده عقده ادیپ (تمایل جنسی پسر به مادر همراه با حس رقابت و دشمنی با پدر) برای توضیح چگونگی پیدایش دین در مراحل آغازین رشد بشر استفاده می‌کند. همچنین فروید در کتاب موسی و یکتاپرستی به بازسازی تاریخ‌نگاری کتاب مقدس بر اساس تئوری خویش می‌پردازد و در کتاب آینده یک پندار بیان می‌کند که دین یک پندار یا چارچوب خیالی است که انسان برای رسیدن به بلوغ باید از قید آن آزاد گردد. فروید عقیده دارد که اعتقاد به خدا به مثابه پدر رفتاری کودکانه و عصبی است و نیز مذاهب تحکم‌کننده ناکارآمد بوده و انسان را از خود بیگانه می‌کنند.

دیدگاه آلبرت بندورا[ویرایش]

نظریه یادگیری اجتماعی که توسط آلبرت بندورا ارائه شد، احتمالاً تأثیرگذارترین نظریه یادگیری و رشد بوده‌است. با وجودی که این نظریه ریشه در بسیاری از مفاهیم نظریه سنتی یادگیری دارد، امّا بندورا اعتقاد دارد که آموزش مستقیم، تنها وسیله برای یادگیری نیست. نظریه او، یک عنصر اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد و می‌گوید که مردم می‌توانند اطلاعات و رفتارهای جدید را از طریق مشاهده مردمان دیگر یادبگیرند. این نوع یادگیری را که به یادگیری (یا مدل سازی) مشاهده‌ای معروف است می‌توان برای توضیح انواع گسترده‌ای از رفتارها به کار برد. برپایهٔ نظریهٔ یادگیری اجتماعی، رفتارهای انحرافی و مجرمانه، اساساً به وسیلهٔ تداعی‌های فرد رخ می‌دهند. تداعی‌ها، معانی یا الگوهای رفتاری‌ای هستند که، فرد قبلاً آن را کسب کرده و اجازه بروز (تقویت) یا منع (تنبیه) چنین رفتارهایی را می‌دهد. نظریه پردازان یادگیری اجتماعی معتقدند که، همرنگی امری طبیعی است و این سئوال را مطرح می‌کنند که، چرا مردم قوانین را زیر پا می‌گذارند؟ و خود نیز پاسخ می‌دهند که:برپایهٔ نظریهٔ یادگیری اجتماعی، فرد یادمی‌گیرد که، قانون‌شکن باشد، چرا که، از طریق گروه‌های اولیه مثل خانواده و دوستان این اعمال را یادگرفته‌است؛ بنابراین آنانی که از لحاظ مذهبی و دینی پایبند به آن و عضو گروه‌های مذهبی هستند و از آنجا که اکثر مذاهب زندگی افراد را هدفمند و از هرگونه افسردگی و بیماریهای روحی دور می‌دارند، در نتیجه نقش مهمی در زندگی فرد دارند.

پی‌نوشت و منبع[ویرایش]

 • Judelson, Catherine. (۱۹۸۹A dictionary for believers and nonbelievers، Moscow: Progress Publishers، ص. ۳۳۰، شابک ۵۰۱۰۰۰۴۵۵۰

Strictly speaking, psychology of religion consists of the application of psychological methods and interpretive frameworks to the diverse contents of religious traditions as well as to both religious and irreligious individuals. The extraordinary range of methods and frameworks can be helpfully summed up regarding the classic distinction between the natural-scientific and human-scientific approaches. The first cluster proceeds by means of objective, quantitative, and preferably experimental procedures for testing hypotheses regarding the causal connections among the objects of one's study. In contrast, the human-scientific approach accesses the human world of experience using qualitative, phenomenological, and interpretive methods, with the goal of discerning meaningful rather than causal connections among the phenomena one seeks to understand.

Psychologists of religion pursue three major projects: (1) systematic description, especially of religious contents, attitudes, experiences, and expressions; (2) explanation of the origins of religion, both in the history of the human race and in individual lives, taking into account a diversity of influences; and (3) mapping out the consequences of religious attitudes and conduct, both for the individual and for society at large. The psychology of religion first arose as a self-conscious discipline in the late 19th century, but all three of these tasks have a history going back many centuries before that.[1]

Overview

The challenge for the psychology of religion is essentially threefold: (1) to provide a thoroughgoing description of the objects of investigation, whether they be shared religious content (e.g., a tradition's ritual observances) or individual experiences, attitudes, or conduct; (2) to account in psychological terms for the rise of such phenomena, whether they be in individual lives; and (3) to clarify the outcomes—the fruits, as William James put it—of these phenomena, for individuals, and the larger society.[1] These fruits may be both positive and negative.

The first, descriptive task naturally requires a clarification of one's terms—above all, the word religion. Historians of religion have long underscored the problematic character of this term, noting that its usage over the centuries has changed in significant ways, generally in the direction of reification.[2] The early psychologists of religion were fully aware of these difficulties, typically acknowledging that the definitions they were choosing to use were to some degree arbitrary.[3] With the rise of positivistic trends in psychology over the course of the 20th century, especially the demand that all phenomena be operationalized by quantitative procedures, psychologists of religion developed a multitude of scales, most of them developed for use with Protestant Christians.[4] Factor analysis was also brought into play by both psychologists and sociologists of religion, to establish a fixed core of dimensions and a corresponding set of scales. The justification and adequacy of these efforts, especially in the light of constructivist and other postmodern viewpoints, remains a matter of debate.

In the last several decades, especially among clinical psychologists, a preference for the terms "spirituality" and "spiritual" has emerged, along with efforts to distinguish them from "religion" and "religious." Especially in the United States, "religion" has for many become associated with sectarian institutions and their obligatory creeds and rituals, thus giving the word a negative cast; "spirituality," in contrast, is positively constructed as deeply individual and subjective, as a universal capacity to apprehend and accord one's life with higher realities.[5] In fact, "spirituality" has likewise undergone an evolution in the West, from a time when it was essentially a synonym for religion in its original, subjective meaning.[6] Today, efforts are ongoing to "operationalize" these terms, with little regard for their history in their Western context, and with the apparent realist assumption that underlying them are fixed qualities identifiable using empirical procedures.[7]

Schnitker and Emmons theorized that the understanding of religion as a search for meaning makes implications in the three psychological areas of motivation, cognition and social relationships. The cognitive aspects relate to God and a sense of purpose, the motivational ones to the need to control, and the religious search for meaning is also woven into social communities.[8]

History

William James

American psychologist and philosopher William James (1842–1910) is regarded by most psychologists of religion as the founder of the field.[9] He served as president of the American Psychological Association, and wrote one of the first psychology textbooks. In the psychology of religion, James' influence endures. His Varieties of Religious Experience is considered to be the classic work in the field, and references to James' ideas are common at professional conferences.

James distinguished between institutional religion and personal religion. Institutional religion refers to the religious group or organization and plays an important part in a society's culture. Personal religion, in which the individual has mystical experience, can be experienced regardless of the culture. James was most interested in understanding personal religious experience.

In studying personal religious experiences, James made a distinction between healthy-minded and sick-souled religiousness. Individuals predisposed to healthy-mindedness tend to ignore the evil in the world and focus on the positive and the good. James used examples of Walt Whitman and the "mind-cure" religious movement to illustrate healthy-mindedness in The Varieties of Religious Experience. In contrast, individuals predisposed to having a sick-souled religion are unable to ignore evil and suffering and need a unifying experience, religious or otherwise, to reconcile good and evil. James included quotations from Leo Tolstoy and John Bunyan to illustrate the sick soul.

William James' hypothesis of pragmatism stems from the efficacy of religion. If an individual believes in and performs religious activities, and those actions happen to work, then that practice appears the proper choice for the individual. However, if the processes of religion have little efficacy, then there is no rationality for continuing the practice.

Other early theorists

G. W. F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) described all systems of religion, philosophy, and social science as expressions of the basic urge of consciousness to learn about itself and its surroundings, and record its findings and hypotheses. Thus, religion is only a form of that search for knowledge, within which humans record various experiences and reflections. Others, compiling and categorizing these writings in various ways, form the consolidated worldview as articulated by that religion, philosophy, social science, etc. His work The Phenomenology of Spirit was a study of how various types of writing and thinking draw from and re-combine with the individual and group experiences of various places and times, influencing the current forms of knowledge and worldviews that are operative in a population. This activity is the functioning of an incomplete group mind, where each is accessing the recorded wisdom of others. His works often include detailed descriptions of the psychological motivations involved in thought and behavior, e.g., the struggle of a community or nation to know itself and thus correctly govern itself. In Hegel's system, Religion is one of the major repositories of wisdom to be used in these struggles, representing a huge body of recollections from humanity's past in various stages of its development.

Sigmund Freud

Group photo 1909 in front of Clark University. Front row: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung. Back row: Abraham Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi.

Sigmund Freud (1856–1939) gave explanations of the genesis of religion in his various writings. In Totem and Taboo, he applied the idea of the Oedipus complex (involving unresolved sexual feelings of, for example, a son toward his mother and hostility toward his father) and postulated its emergence in the primordial stage of human development.

In Moses and Monotheism, Freud reconstructed biblical history by his general theory. His ideas were also developed in The Future of an Illusion. When Freud spoke of religion as an illusion, he maintained that it "is a fantasy structure from which a man must be set free if he is to grow to maturity."

Freud views the idea of God as being a version of the father image, and religious belief as at bottom infantile and neurotic. Authoritarian religion, Freud believed, is dysfunctional and alienates man from himself.

Carl Jung

The Swiss psychoanalyst Carl Jung (1875–1961) adopted a very different posture, one that was more sympathetic to religion and more concerned with a positive appreciation of religious symbolism. Jung considered the question of the metaphysical existence of God to be unanswerable by the psychologist and adopted a kind of agnosticism.[10]

Jung postulated, in addition to the personal unconscious (roughly adopting Freud's concept), the collective unconscious, which is the repository of human experience and which contains "archetypes" (i.e. basic images that are universal in that they recur regardless of culture). The irruption of these images from the unconscious into the realm of consciousness he viewed as the basis of religious experience and often of artistic creativity. Some of Jung's writings have been devoted to elucidating some of the archetypal symbols, and include his work in comparative mythology.

Alfred Adler

Austrian psychiatrist Alfred Adler (1870–1937), who parted ways with Freud, emphasized the role of goals and motivation in his Individual Psychology. One of Adler's most famous ideas is that we try to compensate for inferiorities that we perceive in ourselves. A lack of power often lies at the root of feelings of inferiority. One way that religion enters into this picture is through our beliefs in God, which are characteristic of our tendency to strive for perfection and superiority. For example, in many religions, God is considered to be perfect and omnipotent, and commands people likewise to be perfect. If we, too, achieve perfection, we become one with God. By identifying with God in this way, we compensate for our imperfections and feelings of inferiority.

Our ideas about God are important indicators of how we view the world. According to Adler, these ideas have changed over time, as our vision of the world – and our place in it – has changed. Consider this example that Adler offers: the traditional belief that people were placed deliberately on earth as God's ultimate creation is being replaced with the idea that people have evolved by natural selection. This coincides with a view of God not as a real being, but as an abstract representation of nature's forces. In this way, our view of God has changed from one that was concrete and specific to one that is more general. From Adler's vantage point, this is a relatively ineffective perception of God because it is so general that it fails to convey a strong sense of direction and purpose.

An important thing for Adler is that God (or the idea of God) motivates people to act and that those actions do have real consequences for ourselves and others. Our view of God is important because it embodies our goals and directs our social interactions.

Compared to science, another social movement, religion is more efficient because it motivates people more effectively. According to Adler, only when science begins to capture the same religious fervor, and promotes the welfare of all segments of society, will the two be more equal in peoples' eyes.

Gordon Allport

In his classic book The Individual and His Religion (1950), Gordon Allport (1897–1967) illustrates how people may use religion in different ways.[11] He makes a distinction between Mature religion and Immature religion. Mature religious sentiment is how Allport characterized the person whose approach to religion is dynamic, open-minded, and able to maintain links between inconsistencies. In contrast, immature religion is self-serving and generally represents the negative stereotypes that people have about religion. More recently, this distinction has been encapsulated in the terms "intrinsic religion", referring to a genuine, heartfelt devout faith, and "extrinsic religion", referring to a more utilitarian use of religion as a means to an end, such as church attendance to gain social status. These dimensions of religion were measured on the Religious Orientation Scale of Allport and Ross (1967). The third form of religious orientation has been described by Daniel Batson. This refers to treatment of religion as an open-ended search (Batson, Schoenrade & Ventis, 1993). More specifically, it has been seen by Batson as comprising a willingness to view religious doubts positively, acceptance that religious orientation can change and existential complexity, the belief that one's religious beliefs should be shaped from personal crises that one has experienced in one's life. Batson refers to extrinsic, intrinsic and quests respectively as religion-as-means, religion-as-end, and religion-as-quest, and measures these constructs on the Religious Life Inventory (Batson, Schoenrade & Ventis, 1993).

Erik H. Erikson

Erik Erikson (1902–1994) is best known for his theory of psychological development, which has its roots in the psychoanalytic importance of identity in personality. His biographies of Gandhi and Martin Luther reveal Erikson's positive view of religion. He considered religions to be important influences in successful personality development because they are the primary way that cultures promote the virtues associated with each stage of life. Religious rituals facilitate this development. Erikson's theory has not benefited from systematic empirical study, but it remains an influential and well-regarded theory in the psychological study of religion.

Erich Fromm

The American scholar Erich Fromm (1900–1980) modified the Freudian theory and produced a more complex account of the functions of religion. In his book Psychoanalysis and Religion he responded to Freud's theories by explaining that part of the modification is viewing the Oedipus complex as based not so much on sexuality as on a "much more profound desire", namely, the childish desire to remain attached to protecting figures. The right religion, in Fromm's estimation, can, in principle, foster an individual's highest potentialities, but religion in practice tends to relapse into being neurotic.[12]

According to Fromm, humans need a stable frame of reference. Religion fills this need. In effect, humans crave answers to questions that no other source of knowledge has an answer to, which only religion may seem to answer. However, a sense of free will must be given for religion to appear healthy. An authoritarian notion of religion appears detrimental.[13]

Rudolf Otto

Rudolf Otto (1869–1937) was a German Protestant theologian and scholar of comparative religion. Otto's most famous work, The Idea of the Holy (published first in 1917 as Das Heilige), defines the concept of the holy as that which is numinous. Otto explained the numinous as a "non-rational, non-sensory experience or feeling whose primary and immediate object is outside the self." It is a mystery (Latin: mysterium tremendum) that is both fascinating (fascinans) and terrifying at the same time; A mystery that causes trembling and fascination, attempting to explain that inexpressible and perhaps supernatural emotional reaction of wonder drawing us to seemingly ordinary and/or religious experiences of grace. This sense of emotional wonder appears evident at the root of all religious experiences. Through this emotional wonder, we suspend our rational mind for non-rational possibilities.

The Idea of the Holy also set out a paradigm for the study of religion that focuses on the need to realize the religious as a non-reducible, original category in its own right. This paradigm was under much attack between approximately 1950 and 1990 but has made a strong comeback since then.

Modern thinkers

Autobiographal accounts of 20th-century psychology of religion as a field have been supplied by numerous modern psychologists of religion, primarily based in Europe, but also by several US-based psychologists such as Ralph W. Hood and Donald Capps.[14]

Allen Bergin

Allen Bergin is noted for his 1980 paper "Psychotherapy and Religious Values," which is known as a landmark in scholarly acceptance that religious values do, in practice, influence psychotherapy.[15][16] He received the Distinguished Professional Contributions to Knowledge award from the American Psychological Association in 1989 and was cited as challenging "psychological orthodoxy to emphasize the importance of values and religion in therapy."[17]

Robert Emmons

Robert Emmons offered a theory of "spiritual strivings" in his 1999 book, The Psychology of Ultimate Concerns.[18] With support from empirical studies, Emmons argued that spiritual strivings foster personality integration because they exist at a higher level of the personality.

Ralph W. Hood Jr.

Ralph W. Hood Jr. is a professor of psychology at the University of Tennessee at Chattanooga. He is a former editor of the Journal for the Scientific Study of Religion and a former co-editor of the Archive for the Psychology of Religion and The International Journal for the Psychology of Religion. He is Past President of Division 36 of the American Psychological Association and a recipient of its William James Award. He has published several hundred articles and book chapters on the psychology of religion and has authored, co-authored, or edited thirteen volumes, all dealing with the psychology of religion.[19]

Kenneth Pargament

Kenneth Pargament is noted for his book Psychology of Religion and Coping (1997; see article),[20] as well as for a 2007 book on religion and psychotherapy, and a sustained research program on religious coping. He is professor of psychology at Bowling Green State University (Ohio, US), and has published more than 100 papers on the subject of religion and spirituality in psychology. Pargament led the design of a questionnaire called the "RCOPE" to measure Religious Coping strategies.[21] Pargament has distinguished between three types of styles for coping with stress:[22] 1) Collaborative, in which people co-operate with God to deal with stressful events; 2) Deferring, in which people leave everything to God; and 3) Self-directed, in which people do not rely on God and try exclusively to solve problems by their own efforts. He also describes four major stances toward religion that have been adopted by psychotherapists in their work with clients, which he calls the religiously rejectionist, exclusivist, constructivist, and pluralist stances.[20][23]

James Hillman

James Hillman, at the end of his book Re-Visioning Psychology, reverses James' position of viewing religion through psychology, urging instead that we view psychology as a variety of religious experience. He concludes: "Psychology as religion implies imagining all psychological events as effects of Gods in the soul.[24]"

Julian Jaynes

Julian Jaynes, primarily in his book The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, proposed that religion (and some other psychological phenomena such as hypnosis and schizophrenia) is a remnant of a relatively recent time in human development, prior to the advent of consciousness. Jaynes hypothesized that hallucinated verbal commands helped non-conscious early man to perform tasks promoting human survival. Starting about 10,000 BCE, selective pressures favored the hallucinated verbal commands for social control, and they came to be perceived as an external, rather than internal, voice commanding the person to take some action. These were hence often explained as originating from invisible gods, spirits, ancestors, etc.[25]

Hypotheses on the role of religion

There are three primary hypotheses on the role of religion in the modern world.

Secularization

The first hypothesis, secularization, holds that science and technology will take the place of religion.[26] Secularization supports the separation of religion from politics, ethics, and psychology. Taking this position even further, Taylor explains that secularization denies transcendence, divinity, and rationality in religious beliefs.[27]

Religious transformation

Challenges to the secularization hypothesis led to significant revisions, resulting in the religious transformation hypothesis.[28] This perspective holds that general trends towards individualism and social disintegration will produce changes in religion, making religious practice more individualized and spiritually focused.[29] This in turn is expected to produce more spiritual seeking, although not exclusive to religious institutions.[30] Eclecticism, which draws from multiple religious/spiritual systems and New Age movements are also predicted to result.[31][32]

Cultural divide

In response to the religious transformation hypothesis, Ronald Inglehart piloted the renewal of the secularization hypothesis. His argument hinges on the premise that religion develops to fill the human need for security. Therefore, the development of social and economic security in Europe explains its corresponding secularization due to a lack of need for religion.[33] However, religion continues in the third world where social and economic insecurity is rampant. The overall effect is expected to be a growing cultural disparity.[34]

The idea that religiosity arises from the human need for security has also been furthered by studies examining religious beliefs as a compensatory mechanism of control. These studies are motivated by the idea that people are invested in maintaining beliefs in order and structure to prevent beliefs in chaos and randomness[35][36]

In the experimental setting, researchers have also tested compensatory control in regard to individuals' perceptions of external systems, such as religion or government. For example, Kay and colleagues[37] found that in a laboratory setting, individuals are more likely to endorse broad external systems (e.g., religion or sociopolitical systems) that impose order and control on their lives when they are induced with lowered levels of personal control. In this study, researchers suggest that when a person's personal control is lessened, their motivation to believe in order is threatened, resulting in compensation of this threat through adherence to other external sources of control.

Psychometric approaches to religion

Since the 1960s psychologists of religion have used the methodology of psychometrics to assess ways in which a person may be religious. An example is the Religious Orientation Scale of Allport and Ross,[38] which measures how respondents stand on intrinsic and extrinsic religion as described by Allport. More recent questionnaires include the Age-Universal I-E Scale of Gorsuch and Venable,[39] the Religious Life Inventory of Batson, Schoenrade and Ventis,[40] and the Spiritual Experiences Index-Revised of Genia.[41] The first provides an age-independent measure of Allport and Ross's two religious orientations. The second measures three forms of religious orientation: religion as means (intrinsic), religion as end (extrinsic), and religion as quest. The third assesses spiritual maturity using two factors: Spiritual Support and Spiritual Openness.

Religious orientations and religious dimensions

Some questionnaires, such as the Religious Orientation Scale, relate to different religious orientations, such as intrinsic and extrinsic religiousness, referring to different motivations for religious allegiance. A rather different approach, taken, for example, by Glock and Stark (1965), has been to list different dimensions of religion rather than different religious orientations, which relates to how an individual may manifest different forms of being religious. Glock and Stark's famous typology described five dimensions of religion – the doctrinal, the intellectual, the ethical-consequential, the ritual, and the experiential. In later work these authors subdivided the ritual dimension into devotional and public ritual, and also clarified that their distinction of religion along multiple dimensions was not identical to distinguishing religious orientations. Although some psychologists of religion have found it helpful to take a multidimensional approach to religion for the purpose of psychometric scale design, there has been, as Wulff (1997) explains, considerable controversy about whether religion should really be seen as multidimensional.

Questionnaires to assess religious experience

What we call religious experiences can differ greatly. Some reports exist of supernatural happenings that it would be difficult to explain from a rational, scientific point of view. On the other hand, there also exist the sort of testimonies that simply seem to convey a feeling of peace or oneness – something which most of us, religious or not, may possibly relate to. In categorizing religious experiences it is perhaps helpful to look at them as explicable through one of two theories: the Objectivist thesis or the Subjectivist thesis.

An objectivist would argue that the religious experience is a proof of God's existence. However, others have criticised the reliability of religious experiences. The English philosopher Thomas Hobbes asked how it was possible to tell the difference between talking to God in a dream, and dreaming about talking to God.[42]

The Subjectivist view argues that it is not necessary to think of religious experiences as evidence for the existence of an actual being whom we call God. From this point of view, the important thing is the experience itself and the effect that it has on the individual.[43]

Developmental approaches to religion

Many have looked at stage models, like those of Jean Piaget and Lawrence Kohlberg, to explain how children develop ideas about God and religion in general.

The best known stage model of spiritual or religious development is that of James W. Fowler, a developmental psychologist at the Candler School of Theology, in his Stages of Faith.[44] He follows Piaget and Kohlberg and has proposed a holistic staged development of faith (or spiritual development) across the lifespan.

The book-length study contains a framework and ideas which have generated a good deal of response from those interested in religion[who?], so it appears to have face validity. James Fowler proposes six stages of faith development:

1. Intuitive-projective 2. Symbolic Literal 3. Synthetic Conventional 4. Individuating 5. Paradoxical (conjunctive) 6. Universalising.

Although there is evidence that children up to the age of twelve years do tend to be in the first two of these stages[citation needed], adults over the age of sixty-one show considerable variation in displays of qualities of Stages 3 and beyond[citation needed], most adults remaining in Stage 3 (Synthetic Conventional). Fowler's model has generated some empirical studies, and fuller descriptions of this research (and of these six stages) can be found in Wulff (1991).

Fowler's scientific research has been criticized for methodological weaknesses. Of Fowler's six stages, only the first two found empirical support[citation needed], and these were heavily based upon Piaget's stages of cognitive development. The tables and graphs in the book were presented in such a way that the last four stages appeared to be validated, but the requirements of statistical verification of the stages were not met. His study was not published in a journal, so was not peer-reviewed. Other critics[who?] of Fowler have questioned whether his ordering of the stages really reflects his own commitment to a rather liberal Christian Protestant outlook, as if to say that people who adopt a similar viewpoint to Fowler are at higher stages of faith development. Nevertheless, the concepts Fowler introduced seemed to hit home with those in the circles of academic religion[who?], and have been an important starting point for various theories and subsequent studies[citation needed].

Other theorists in developmental psychology have suggested that religiosity comes naturally to young children. Specifically, children may have a natural-born conception of mind-body dualism, which lends itself to beliefs that the mind may live on after the body dies. In addition, children have a tendency to see agency and human design where there is not, and prefer a creationist explanation of the world even when raised by parents who do not.[45][46]

Researchers have also investigated attachment system dynamics as a predictor of the religious conversion experience throughout childhood and adolescence. One hypothesis is the correspondence hypothesis,[47] which posits that individuals with secure parental attachment are more likely to experience a gradual conversion experience. Under the correspondence hypothesis, internal working models of a person's attachment figure is thought to perpetuate his or her perception of God as a secure base. Another hypothesis relating attachment style to the conversion experience is the compensation hypothesis,[48] which states that individuals with insecure attachments are more likely to have a sudden conversion experience as they compensate for their insecure attachment relationship by seeking a relationship with God. Researchers have tested these hypotheses using longitudinal studies and individuals' self narratives of their conversation experience. For example, one study investigating attachment styles and adolescent conversions at Young Life religious summer camps resulted in evidence supporting the correspondence hypothesis through analysis of personal narratives and a prospective longitudinal follow-up of Young Life campers, with mixed results for the compensation hypothesis.[49]

James Alcock summarizes a number of components of what he calls the "God engine," a "number of automatic processes and cognitive biases [that] combine to make supernatural belief the automatic default." These include magical thinking, agency detection, theory of mind that leads to dualism, the notion that "objects and events [serve] an intentional purpose," etc.[50]

Evolutionary and cognitive psychology of religion

Evolutionary psychology is based on the hypothesis that, just like the cardiac, pulmonary, urinary, and immune systems, cognition has a functional structure with a genetic basis, and therefore appeared through natural selection. Like other organs and tissues, this functional structure should be universally shared among humans and should solve important problems of survival and reproduction. Evolutionary psychologists seek to understand cognitive processes by understanding the survival and reproductive functions they might serve.

Pascal Boyer is one of the leading figures in the cognitive psychology of religion, a new field of inquiry that is less than fifteen years old, which accounts for the psychological processes that underlie religious thought and practice. In his book Religion Explained, Boyer shows that there is no simple explanation for religious consciousness. Boyer is mainly concerned with explaining the various psychological processes involved in the acquisition and transmission of ideas concerning the gods. Boyer builds on the ideas of cognitive anthropologists Dan Sperber and Scott Atran, who first argued that religious cognition represents a by-product of various evolutionary adaptations, including folk psychology, and purposeful violations of innate expectations about how the world is constructed (for example, bodiless beings with thoughts and emotions) that make religious cognitions striking and memorable.

Religious persons acquire religious ideas and practices through social exposure. The child of a Zen Buddhist will not become an evangelical Christian or a Zulu warrior without the relevant cultural experience. While mere exposure does not cause a particular religious outlook (a person may have been raised a Roman Catholic but leave the church), nevertheless some exposure seems required – this person will never invent Roman Catholicism out of thin air. Boyer says cognitive science can help us to understand the psychological mechanisms that account for these manifest correlations and in so doing enable us to better understand the nature of religious belief and practice.

Boyer moves outside the leading currents in mainstream cognitive psychology and suggests that we can use evolutionary biology to unravel the relevant mental architecture. Our brains are, after all, biological objects, and the best naturalistic account of their development in nature is Darwin's theory of evolution. To the extent that mental architecture exhibits intricate processes and structures, it is plausible to think that this is the result of evolutionary processes working over vast periods of time. Like all biological systems, the mind is optimised to promote survival and reproduction in the evolutionary environment. On this view all specialised cognitive functions broadly serve those reproductive ends.

For Steven Pinker the universal propensity toward religious belief is a genuine scientific puzzle. He thinks that adaptationist explanations for religion do not meet the criteria for adaptations. An alternative explanation is that religious psychology is a by-product of many parts of the mind that originally evolved for other purposes.

Religion and prayer

Religious practice oftentimes manifests itself in some form of prayer. Recent studies have focused specifically on the effects of prayer on health. Measures of prayer and the above measures of spirituality evaluate different characteristics and should not be considered synonymous.

Prayer is fairly prevalent in the United States. About 75% of Americans report praying at least once a week.[51] However, the practice of prayer is more prevalent and practiced more consistently among Americans who perform other religious practices.[52] There are four primary types of prayer in the West. Poloma and Pendleton,[53][54] utilized factor analysis to delineate these four types of prayer: meditative (more spiritual, silent thinking), ritualistic (reciting), petitionary (making requests to God), and colloquial (general conversing with God). Further scientific study of prayer using factor analysis has revealed three dimensions of prayer.[55] Ladd and Spilka's first factor was awareness of self, inward reaching. Their second and third factors were upward reaching (toward God) and outward reaching (toward others). This study appears to support the contemporary model of prayer as connection (whether to the self, higher being, or others).

Dein and Littlewood (2008) suggest that an individual's prayer life can be viewed on a spectrum ranging from immature to mature. A progression on the scale is characterized by a change in the perspective of the purpose of prayer. Rather than using prayer as a means of changing the reality of a situation, a more mature individual will use prayer to request assistance in coping with immutable problems and draw closer to God or others. This change in perspective has been shown to be associated with an individual's passage through adolescence.[56]

Prayer appears to have health implications. Empirical studies suggest that mindfully reading and reciting the Psalms (from scripture) can help a person calm down and focus.[57][58] Prayer is also positively correlated with happiness and religious satisfaction (Poloma & Pendleton, 1989, 1991). A study conducted by Franceis, Robbins, Lewis, and Barnes (2008) investigated the relationship between self-reported prayer frequency and measures of psychoticism and neuroticism according to the abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A). The study included a sample size of 2306 students attending Protestant and Catholic schools in the highly religious culture of Northern Ireland. The data shows a negative correlation between prayer frequency and psychoticism. The data also shows that, in Catholic students, frequent prayer has a positive correlation to neuroticism scores.[59] Ladd and McIntosh (2008) suggest that prayer-related behaviors, such as bowing the head and clasping the hands together in an almost fetal position, are suggestive of "social touch" actions. Prayer in this manner may prepare an individual to carry out positive pro-social behavior after praying, due to factors such as increased blood flow to the head and nasal breathing.[60] Overall, slight health benefits have been found fairly consistently across studies.[61]

Three main pathways to explain this trend have been offered: placebo effect, focus and attitude adjustment, and activation of healing processes.[62] These offerings have been expanded by Breslan and Lewis (2008) who have constructed a five pathway model between prayer and health with the following mediators: physiological, psychological, placebo, social support, and spiritual. The spiritual mediator is a departure from the rest in that its potential for empirical investigation is not currently feasible. Although the conceptualizations of chi, the universal mind, divine intervention, and the like breach the boundaries of scientific observation, they are included in this model as possible links between prayer and health so as to not unnecessarily exclude the supernatural from the broader conversation of psychology and religion.[63] (However, whether the activation of healing processes explanation is supernatural or biological, or even both, is beyond the scope of this study and this article.)

Religion and ritual

Another significant form of religious practice is ritual.[64] Religious rituals encompass a wide array of practices, but can be defined as the performance of similar actions and vocal expressions based on prescribed tradition and cultural norms.[65] Examples include the Jewish Bar and bat mitzvah[citation needed], Divine Liturgy[66], Non-Eastern Orthodox Holy Eucharist[clarify], Hindu Puja[citation needed], Muslim Salat[citation needed], Hajj[citation needed].

Scheff suggests that ritual provides catharsis, emotional purging, through distancing.[67] This emotional distancing enables an individual to experience feelings with an amount of separation, and thus less intensity. However, the conception of religious ritual as an interactive process has since matured and become more scientifically established. From this view, ritual offers a means to catharsis through behaviors that foster connection with others, allowing for emotional expression.[68] This focus on connection contrasts to the separation that seems to underlie Scheff's view.

Additional research suggests the social component of ritual. For instance, findings suggest that ritual performance indicates group commitment and prevents the uncommitted from gaining membership benefits.[69] Ritual may aid in emphasizing moral values that serve as group norms and regulate societies.[70] It may also strengthen commitment to moral convictions and likelihood of upholding these social expectations.[71] Thus, performance of rituals may foster social group stability.

Religion and personal functioning

Religion and health

There is considerable literature on the relationship between religion and health. More than 3000 empirical studies have examined relationships between religion and health, including more than 1200 in the 20th century,[72] and more than 2000 additional studies between 2000 and 2009.[73]

Psychologists consider that there are various ways in which religion may benefit both physical and mental health, including encouraging healthy lifestyles, providing social support networks and encouraging an optimistic outlook on life; prayer and meditation may also help to benefit physiological functioning.[74] Nevertheless, religion is not a unique source of health and well-being, and there are benefits to nonreligiosity as well.[75] The journal "American Psychologist" published important papers on this topic in 2003.[76] Haber, Jacob and Spangler have considered how different dimensions of religiosity may relate to health benefits in different ways.[77]

Religion and personality

Some studies have examined whether there is a "religious personality." Research suggests that people who identify as religious are more likely to be high on agreeableness and conscientiousness, and low on psychoticism, but unrelated to other Big Five traits. However, people endorsing fundamentalist religious beliefs are more likely to be low on Openness.[78] Similarly, people who identify as spiritual are more likely to be high on Extroversion and Openness, although this varied based on the type of spirituality endorsed.[79]

Religion and prejudice

To investigate the salience of religious beliefs in establishing group identity, researchers have also conducted studies looking at religion and prejudice. Some studies have shown that greater religious attitudes may be significant predictors of negative attitudes towards racial or social outgroups.[80][81] These effects are often conceptualized under the framework of intergroup bias, where religious individuals favor members of their ingroup (ingroup favoritism) and exhibit disfavor towards members of their outgroup (outgroup derogation). Evidence supporting religious intergroup bias has been supported in multiple religious groups, including non-Christian groups, and is thought to reflect the role of group dynamics in religious identification. Many studies regarding religion and prejudice implement religious priming both in the laboratory and in naturalistic settings[82][83] with evidence supporting the perpetuation of ingroup favoritism and outgroup derogation in individuals who are high in religiosity.

Recently, reparative or conversion therapy, a religiously-motivated process intended to change an individual's sexuality, has been the subject of scrutiny and has been condemned by some governments, LGBT charities, and therapy/counselling professional bodies.

Religion and drugs

The American psychologist James H. Leuba (1868–1946), in A Psychological Study of Religion, accounts for mystical experience psychologically and physiologically, pointing to analogies with certain drug-induced experiences. Leuba argued forcibly for a naturalistic treatment of religion, which he considered to be necessary if religious psychology were to be looked at scientifically. Shamans all over the world and in different cultures have traditionally used drugs, especially psychedelics, for their religious experiences. In these communities the absorption of drugs leads to dreams (visions) through sensory distortion.

William James was also interested in mystical experiences from a drug-induced perspective, leading him to make some experiments with nitrous oxide and even peyote. He concludes that while the revelations of the mystic hold true, they hold true only for the mystic; for others they are certainly ideas to be considered, but hold no claim to truth without personal experience of such.

Religion and mental illness

Although many researches have brought evidence for a positive role that religion plays in health, others have shown that religious beliefs, practices, and experiences may be linked to mental illnesses of various kind[84] (mood disorders, personality disorders, and psychiatric disorders).[84] In 2012 a team of psychiatrists, behavioral psychologists, neurologists, and neuropsychiatrists from the Harvard Medical School published a research which suggested the development of a new diagnostic category of psychiatric disorders related to religious delusion and hyperreligiosity.[84]

They compared the thoughts and behaviors of the most important figures in the Bible (Abraham, Moses, Jesus Christ, and Paul)[84] with patients affected by mental disorders related to the psychotic spectrum using different clusters of disorders and diagnostic criteria (DSM-IV-TR),[84] and concluded that these Biblical figures "may have had psychotic symptoms that contributed inspiration for their revelations",[84] such as schizophrenia, schizoaffective disorder, manic depression, delusional disorder, delusions of grandeur, auditory-visual hallucinations, paranoia, Geschwind syndrome (Paul especially) and abnormal experiences associated with temporal lobe epilepsy (TLE).[84]

The research went further and also focused on social models of psychopathology,[84] analyzing new religious movements and charismatic cult leaders such as David Koresh, leader of the Branch Davidians,[84] and Marshall Applewhite, founder of the Heaven's Gate cult.[84] The researchers concluded that "If David Koresh and Marshall Applewhite are appreciated as having psychotic-spectrum beliefs, then the premise becomes untenable that the diagnosis of psychosis must rigidly rely upon an inability to maintain a social group. A subset of individuals with psychotic symptoms appears able to form intense social bonds and communities despite having an extremely distorted view of reality. The existence of a better socially functioning subset of individuals with psychotic-type symptoms is corroborated by research indicating that psychotic-like experiences, including both bizarre and non-bizarre delusion-like beliefs, are frequently found in the general population. This supports the idea that psychotic symptoms likely lie on a continuum."[84]

Religion and psychotherapy

Clients' religious beliefs are increasingly being considered in psychotherapy with the goal of improving service and effectiveness of treatment.[85] A resulting development was theistic psychotherapy. Conceptually, it consists of theological principles, a theistic view of personality, and a theistic view of psychotherapy.[86] Following an explicit minimizing strategy, therapists attempt to minimize conflict by acknowledging their religious views while being respectful of client's religious views.[87] This is argued to up the potential for therapists to directly utilize religious practices and principles in therapy, such as prayer, forgiveness, and grace. In contrast to such an approach, psychoanalyst Robin S. Brown argues for the extent to which our spiritual commitments remain unconscious. Drawing from the work of Jung, Brown suggests that "our biases can only be suspended in the extent to which they are no longer our biases".[88]

Pastoral psychology

One application of the psychology of religion is in pastoral psychology, the use of psychological findings to improve the pastoral care provided by pastors and other clergy, especially in how they support ordinary members of their congregations. Pastoral psychology is also concerned with improving the practice of chaplains in healthcare and in the military. One major concern of pastoral psychology is to improve the practice of pastoral counseling. Pastoral psychology is a topic of interest for professional journals such as Pastoral Psychology, the Journal of Psychology and Christianity, and the Journal of Psychology and Theology. In 1984, Thomas Oden severely criticized mid-20th-century pastoral care and the pastoral psychology that guided it as having entirely abandoned its classical/traditional sources, and having become overwhelmingly dominated by modern psychological influences from Freud, Rogers, and others.[89] More recently, others have described pastoral psychology as a field that experiences a tension between psychology and theology.[90]

See also

References

 1. ^ a b Wulff, D. M. (2010). Psychology of Religion. In D. A. Leeming, K. Madden, & S. Marian (Eds.), Encyclopedia of Psychology and Religion (pp. 732–735). New York; London: Springer.
 2. ^ Smith, W. C. (1963). The Meaning and End of Religion: A New Approach to the Religious Traditions of Mankind. New York: Macmillan.
 3. ^ Wulff, D. M. (1999). Psychologists Define Religion: Patterns and Prospects of a Century-Long Quest. In J. G. Platvoet and A. L. Molendijk (Eds.), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts, and Contests (pp. 207–224). Leiden: Brill
 4. ^ Hill, P. C., and Hood, R. W., Jr. (Eds.). (1999). Measures of Religiosity." Birmingham, AL: Religious Education Press.
 5. ^ Schlehofer M. M.; Omoto A. M.; Adelman J. R. (2008). "How Do "Religion" and "Spirituality" Differ? Lay Definitions Among Older Adults". Journal for the Scientific Study of Religion. 47 (3): 411–425. doi:10.1111/j.1468-5906.2008.00418.x.
 6. ^ Principe W (1983). "Toward Defining Spirituality". Sciences Religieuses/Studies in Religion. 12 (2): 127–141. doi:10.1177/000842988301200201.
 7. ^ Hill, P. C. (2005). Measurement in the Psychology of Religion and Spirituality: Current Status and Evaluation. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York, London: Guilford Press.
 8. ^ Schnitker, Sarah (2013). "Spiritual striving and seeking the sacred: religion as meaningful goal-directed behavior". The International Journal for the Psychology of Religion. 23 (4): 315–324. doi:10.1080/10508619.2013.795822.
 9. ^ Spilka, Hood, Hunsberger and Gorsuch, 2003, The Psychology of Religion, p. 24
 10. ^ Jung, 'On the Nature of the Psyche,' C.W.8, Aphorisms 362, 420.
 11. ^ Leak, Gary K (2002). "Exploratory factor analysis of the religious maturity scale". BNET UK. CBS Interactive Inc. Retrieved 22 March 2010.
 12. ^ Fromm, Erich (1950). Psychoanalysis and Religion. New Haven, CT, US: Yale University Press. ISBN 978-0-300-00089-4. Retrieved 10 February 2010.
 13. ^ Burger, Jerry (2007). Personality. Stamford, CT, US: Cengage Learning. pp. 122–123. ISBN 978-0-495-09786-0. Retrieved 10 February 2010.
 14. ^ Belzen, Jacob A., ed. (2012). Psychology of religion: autobiographical accounts. New York: Springer. ISBN 978-1-4614-1601-2. OCLC 773924284.
 15. ^ Bergin A. E. (1980). "Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 48 (1): 95–105. doi:10.1037/0022-006x.48.1.95. PMID 7365049.
 16. ^ Slife, B.D. & Whoolery, M. (2003). Understanding disciplinary significance: The story of Allen Bergin's 1980 article on values. In R. Sternberg (Ed.) The anatomy of impact: What has made the great works of psychology great? Washington, D.C.: American Psychological Association.
 17. ^ Bergin Allen E (1990). "Citation – Award for Distinguished Professional Contributions to Knowledge". American Psychologist. 45 (4): 474. doi:10.1037/h0091603. As cited in Swedin E. G. (2003). "Book Review: Eternal Values and Personal Growth: A Guide on Your Journey to Spiritual, Emotional, and Social Wellness, by Allen E Bergin". AMCAP Journal. 28 (1): 41.
 18. ^ Emmons, Robert A. (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford. ISBN 978-1-57230-935-7.
 19. ^ "Professor, Member of Graduate Faculty". www.utc.edu. Retrieved 2017-02-08.
 20. ^ a b Kenneth I. Pargament (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford. ISBN 978-1-57230-664-6
 21. ^ Pargament Kenneth I.; Koenig Harold G.; Perez Lisa M. (2000). "The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE". Journal of Clinical Psychology. 56 (4): 519–543. doi:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1. PMID 10775045.
 22. ^ Pargament Kenneth I.; Kennell Joseph; Hathaway William; Grevengoed Nancy; Newman Jon; Jones Wendy (1988). "Religion and the problem-solving process: Three styles of coping". Journal for the Scientific Study of Religion. 27 (1): 90–104. doi:10.2307/1387404. JSTOR 1387404.
 23. ^ Brian J. Zinnbauer & Kenneth I. Pargament (2000). Working with the sacred: Four approaches to religious and spiritual issues in counseling. Journal of Counseling & Development, v78 n2, pp162–171. ISSN 0748-9633
 24. ^ James Hillman, Re-Visioning Psychology, HarperCollins, NY, 1977, p227
 25. ^ Jaynes, Julian (2000). The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Houghton Mifflin. pp. 131–143. ISBN 978-0-618-05707-8.
 26. ^ Gill, R. (2001). "The future of religious participation and belief in Britain and beyond". In R. K. Fenn (ed.). The Blackwell companion to the sociology of religion. Oxford: Blackwell. pp. 279–291. ISBN 978-0-631-21241-6. Retrieved 25 April 2010.
 27. ^ Taylor, C. (2007). A secular age. Cambridge, MA: Belknap. ISBN 978-0-674-02676-6. Retrieved 25 April 2010.
 28. ^ Roof, W. C. (1993). A generation of seekers: The spiritual journeys of the baby boom generation. San Francisco: HaperSanFrancisco. ISBN 978-0-06-066963-8.
 29. ^ Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B.; et al. (2000). "Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure" (PDF). Journal for the Theory of Social Behavior. 30: 51–77. doi:10.1111/1468-5914.00119. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 30. ^ Wuthnow, R (1998). After heaven: Spirituality in America since the 1950s. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-22228-1. Retrieved 25 April 2010.
 31. ^ Besecke, K. (2007). "Beyond literalism: Reflexive spirituality and religious meaning". In N. T. Ammerman (ed.). Everyday religion: Observing modern religious lives. New York: Oxford University. pp. 169–186. ISBN 978-0-19-530541-8. Retrieved 25 April 2010.
 32. ^ Hervieu-Leger, D. (2001). "Individualism, the validation of faith, and the social nature of religion in modernity". In R. K. Fenn (ed.). The Blackwell companion to sociology of religion. Oxford: Blackwell. pp. 161–175. ISBN 978-0-631-21241-6. Retrieved 25 April 2010.
 33. ^ Casey, M. (1996). Toward God: The ancient wisdom of the Western prayer. Liguori, MO: Liguori/ Triumph. p. 25. ISBN 978-0-89243-890-7. Retrieved 25 April 2010.
 34. ^ Norris, P., Inglehart, R. (2004). Sacred and secular: Religion and politics worldwide. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83984-6. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 35. ^ Dechesne, M., Janssen, J., & van Knippenberg, A. (2000). "Derogation and distancing as terror management strategies: the moderating role of need for closure and permeability of group boundaries". Journal of Personality and Social Psychology. 79 (6): 923–932. doi:10.1037/0022-3514.79.6.923.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 36. ^ Kay, A.C., Jimenez, M.C., Jost, J.T. (2002). "Sour Grapes, Sweet Lemons, and the Anticipatory Rationalization of the Status Quo". Pers Soc Psychol Bull. 28 (9): 1300–1312. doi:10.1177/01461672022812014.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 37. ^ Kay, A.C., Gaucher, D., Napier, J.L., Callan, M.J., Laurin, K. (2008). "God and the government: Testing a compensatory control mechanism for the support of external systems". Journal of Personality and Social Psychology. 95 (1): 18–35. doi:10.1037/0022-3514.95.1.18. PMID 18605849.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 38. ^ Allport, G.W. & J. Michael Ross (1967). "Personal Religious Orientation and Prejudice". Journal of Personality and Social Psychology. 5 (4): 432–443. doi:10.1037/h0021212.
 39. ^ Gorsuch, R. & Venable (1983). "Development of an Age-Universal I-E Scale". Journal for the Scientific Study of Religion. 22 (2): 181–187. doi:10.2307/1385677. JSTOR 1385677.
 40. ^ Batson, C.D., Schoenrade, P. & Ventis, L. (1993). Religion and the Individual. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506208-3.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 41. ^ Genia, V. (1997). "The Spiritual Experience Index: Revision and Reformulation". Review of Religious Research. 38 (4): 344–361. doi:10.2307/3512195. JSTOR 3512195.
 42. ^ Southwell, G. "Objectivist". Philosophy of Religion. UK. Retrieved 26 April 2010.
 43. ^ Southwell, G. "Subjectivist". Philosophy of Religion. UK. Retrieved 26 April 2010.
 44. ^ Fowler, James W. (1995-09-15). Stages of Faith: The Psychology of Human Development. ISBN 978-0-06-062866-6.
 45. ^ Bloom, P. (January 2007). "Religion is natural". Developmental Science. 10 (1): 147–151. doi:10.1111/j.1467-7687.2007.00577.x. PMID 17181713.
 46. ^ Evans, E (May 2001). "Cognitive and contextual factors in the emergence of diverse belief systems: creation versus evolution". Cogn Psychol. 42 (3): 217–66. CiteSeerX 10.1.1.370.1532. doi:10.1006/cogp.2001.0749. PMID 11305883.
 47. ^ Bloom, P. (January 2007). "Religion is natural". Developmental Science. 10 (1): 147–151. doi:10.1207/s15327582ijpr1404_1.
 48. ^ Kirkpatrick, L.A., Shaver, P.R. (1990). "Attachment theory and religion: Childhood attachments, religious beliefs, and conversion". Journal for the Scientific Study of Religion. 29 (3): 315–334. doi:10.2307/1386461. JSTOR 1386461.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 49. ^ Sarah A. Schnitkera; Tenelle J. Porterb (7 June 2012). "Attachment Predicts Adolescent Conversions at Young Life". International Journal for the Psychology of Religion. 22 (3): 198–215. doi:10.1080/10508619.2012.670024.
 50. ^ Alcock, James (2018). "The God Engine". Skeptical Inquirer. 42 (5): 32–38.
 51. ^ Bader, C., Dougherty, K., Froese, P., Johnson, B., Mencken, F. C., Park, J.; et al. (2006). "American piety in the 21st century: New insights to the depth and complexity of religion in the US: Selected findings from the Baylor Religion Survey" (PDF). Waco, TX: Baylor Institute for Studies of Religion. Retrieved 25 April 2010. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 52. ^ Francis, L. & Evans, T. (2001). "The psychology of Christian prayer: A review of empirical research". In L. Francis & J. Astley (eds.). Psychological perspectives on prayer. Leominster, UK: Gracewing. Retrieved 25 April 2010.
 53. ^ Poloma, M. M., & Pendleton, B. F. (1989). "Exploring types of prayer and quality of life: A research note". Review of Religious Research. 31 (1): 46–53. doi:10.2307/3511023. JSTOR 3511023.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 54. ^ Poloma, M. M., & Pendleton, B. F. (1991). "The effects of prayer and prayer experiences" (PDF). Journal of Psychology and Theology. 19: 71–83. doi:10.1177/009164719101900107. Archived from the original (PDF) on 2010-06-06. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 55. ^ Ladd, K. L., & Spilka, B. (2002). "Inward, outward, and upwards: Cognitive aspects of prayer" (PDF). Journal for the Scientific Study of Religion. 41 (3): 475–484. doi:10.1111/1468-5906.00131. Archived from the original (PDF) on 2010-06-06. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 56. ^ Dein Simon, Littlewood Roland (2008). "The Psychology of Prayer and the Development of the Prayer Experience Questionnaire". Mental Health, Religion & Culture. 11 (1): 39–52. doi:10.1080/13674670701384396.
 57. ^ Dysinger, L. (2005). Psalmody and prayer in the writings of Evagrius Ponticus. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-927320-1. Retrieved 25 April 2010.
 58. ^ Kadloubovsky, E., & Palmer, G. E. H., (Trans.). (1992. (Original work published 1951).). Writings from the 'Philokalia' prayer of the heart. London: Faber & Faber. ISBN 978-0571163939. Check date values in: |date= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 59. ^ Francis Leslie J., Robbins Mandy, Alan Lewis Christopher, Barnes L. Philip (2008). "Prayer and Psychological Health: A Study among Sixth-form Pupils Attending Catholic and Protestant Schools in Northern Ireland" (PDF). Mental Health, Religion & Culture. 11 (1): 85–92. doi:10.1080/13674670701709055.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 60. ^ Ladd Kevin L., McIntosh Daniel N. (2008). "Meaning, God, and Prayer: Physical and Metaphysical Aspects of Social Support". Mental Health, Religion & Culture. 11 (1): 23–38. doi:10.1080/13674670701475053.
 61. ^ Nelson, J. M (2009). Psychology, Religion, and Spirituality. New York: Springer. p. 456. ISBN 978-0-387-87572-9.
 62. ^ Robinson, P. W., Thiel, M., Backus, M., & Meyer, E. (2006). "Matters of spirituality at the end of life in the pediatric intensive care unit". Pediatrics. 118 (3): e719–29. doi:10.1542/peds.2005-2298. PMID 16950963. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 63. ^ Breslin Michael J., Alan Lewis Christopher (2008). "Theoretical Models of the Nature of Prayer and Health: A Review". Mental Health, Religion & Culture. 11 (1): 9–21. doi:10.1080/13674670701491449.
 64. ^ Stark, R., & Clock, C. (1968). American piety: The nature of religious commitment. Berkeley, CA: University of California Press. Retrieved 25 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 65. ^ Rappaport, R. (1990). Ritual and religion in the making of humanity. Cambridge: Cambridge University Press. p. 24. ISBN 978-0-521-22873-2.
 66. ^ "Lillios, Emmanuel Nicholas. "The relationship between attitudes toward seeking professional psychological help, religious orientation, and Greek Orthodox religiosity." PhD (Doctor of Philosophy) thesis, University of Iowa, 2010" (PDF). Iowa University Institutional Repository. Retrieved 26 June 2019.
 67. ^ Scheff, T. J. (1979). Catharsis in Healing, Ritual, and Drama. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-04125-7. Retrieved 25 April 2010.
 68. ^ Schumaker, J. F. (1992). Religion and Mental Health. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506985-3. Retrieved 25 April 2010.
 69. ^ Sosis, R. (2004). "The adaptive value of religious ritual: Rituals promote group cohesion by requiring members to engage in behavior that is too costly to fake". American Scientist. 92 (2): 166–172. doi:10.1511/2004.46.928. Retrieved 25 April 2010.
 70. ^ Reich, K. (1990). "Rituals and social structure: The moral dimension.". In H.-G. Heimbrock; H. B. Bougewinjinse (eds.). Current studies on rituals: Perspectives for the psychology of religion. Amsterdam: Rodopi. pp. 121–134. ISBN 978-90-5183-178-8. Retrieved 25 April 2010.
 71. ^ Hinde, R. A. (2005). "Modes theory: Some theoretical considerations.". In H. Whitehouse; R McCauley (eds.). Mind and religion: Psychological and cognitive foundations of religiosity. Walnut Creek, CA: AltaMira. pp. 31–55. ISBN 978-0-7591-0619-2. Retrieved 25 April 2010.
 72. ^ Koenig, Harold G.; McCullough, Michael E.; Larson, David B. (2001). Handbook of Religion and Health (1st ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-511866-7. OCLC 468554547.
 73. ^ Koenig, Harold G.; King, Dana E.; Carson, Verna Benner (2012). Handbook of Religion and Health (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 9780195335958. OCLC 691927968.
 74. ^ Levin, 2001
 75. ^ Galen, Luke William; Kloet, James D. (2011-09-01). "Mental well-being in the religious and the non-religious: evidence for a curvilinear relationship". Mental Health, Religion & Culture. 14 (7): 673–689. doi:10.1080/13674676.2010.510829. ISSN 1367-4676.
 76. ^ see those by Miller and Thoresen (2003) and Powell, Shahabi and Thorsen (2003); see also the article by Oman and Thoresen, in Paloutzian and Park (2005)
 77. ^ Haber, Jacob & Spangler, 2007)
 78. ^ Saroglou, V. (2002). "Religion and the five factors of personality: A meta-analytic review". Personality and Individual Differences. 32: 15–25. doi:10.1016/s0191-8869(00)00233-6.
 79. ^ MacDonald DA (February 2000). "Spirituality: description, measurement, and relation to the five factor model of personality". Journal of Personality. 68 (1): 153–97. doi:10.1111/1467-6494.t01-1-00094. PMID 10820684.
 80. ^ Hall, D. L. (Feb 2010). "Why don't we practice what we preach? A meta-analytic review of religious racism". Personality and Social Psychology Review. 14 (1): 126–39. doi:10.1177/1088868309352179. PMID 20018983.
 81. ^ Whitley, Bernard E. (2009). "Religiosity and Attitudes Toward Lesbians and Gay Men: A Meta-Analysis". The International Journal for the Psychology of Religion. 19 (1): 21–38. doi:10.1080/10508610802471104.
 82. ^ Hall, D.; Matz, D. & Wood, W. (April 2010). "Priming Christian Religious Concepts Increases Racial Prejudice". Social Psychological and Personality Science. 1 (2): 119–126. doi:10.1177/1948550609357246.
 83. ^ Jordan P. LaBouffa; W. Rowatt; M. Johnson & C. Finkle (June 18, 2012). "Differences in Attitudes toward Outgroups in Religious and Nonreligious Contexts". Journal for the Psychology of Religion. 22 (1): 1–9. doi:10.1080/10508619.2012.634778.
 84. ^ a b c d e f g h i j k Murray, Evan D.; Cunningham, Miles G.; Price, Bruce H. (October 2012). "The Role of Psychotic Disorders in Religious History Considered". Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. American Psychiatric Association. 24 (4): 410–426. doi:10.1176/appi.neuropsych.11090214. ISSN 1545-7222. OCLC 823065628. PMID 23224447.
 85. ^ Bergin, A. E. (1980). "Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 48 (1): 95–105. doi:10.1037/0022-006x.48.1.95. PMID 7365049. Retrieved 25 April 2010.
 86. ^ Richards, P. S. (2005). "A theistic integrative psychotherapy.". In L. Sperry; E. P. Shafranske (eds.). Spiritually oriented psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association. pp. 259–285. Retrieved 25 April 2010.
 87. ^ Richards, P. S., & Bergin, A. (1997). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association. ISBN 978-1-55798-434-0.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 88. ^ Brown, R.S. (2017). Psychoanalysis Beyond the End of Metaphysics: Thinking Towards the Post-Relational. London & New York: Routledge (p. 68).
 89. ^ Oden, Thomas C. (1984). Care of souls in the classic tradition. Philadelphia: Fortress Press. ISBN 978-0-8006-1729-5. Archived from the original on 2005-02-17. (full text online). In Tables 1 through 3, he demonstrated that in pastoral care textbooks, citations to psychologists (such as Freud, Jung, and Rogers) had entirely replaced citations to traditional pastoral care thinkers (such as Augustine, Gregory the Great, and Chrysostom) between the late 19th century and the mid-20th century.
 90. ^ Ermanno Pavesi (2010). "Pastoral psychology as a field of tension between theology and psychology". Christian Bioethics. 16 (1): 9–29. doi:10.1093/cb/cbq001. ISSN 1744-4195.

Bibliography

 • Adler, A., & Jahn, E., Religion and Psychology, Frankfurt, 1933.
 • Allport, G.W. & Ross, J.M., Personal Religious Orientation and Prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, 1967.
 • Allport, G. W., The individual and his religion, New York, Macmillan, 1950.
 • Atran, S., In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, New York, Oxford University Press, 2002.
 • Batson, C.D., Schoenrade, P. & Ventis, L., Religion and the Individual, New York, Oxford University Press, 1993.
 • Erikson, E., Young man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, New York, W. W. Norton, 1958.
 • Dykstra C (1986). "Youth and language of faith". Religious Education. 81 (2): 164–184. doi:10.1080/0034408600810202.
 • Fowler, J. Stages of Faith, Harper and Row, San Francisco, 1971.
 • Francis, L.J. & Louden, S.H., The Francis-Louden Mystical Orientation Scale: A Study Among Male Anglican Priests, Research in the Scientific Study of Religion, 2000.
 • Freud, S., The future of an illusion, translated by W.D. Robson-Scott, New York, Liveright, 1928.
 • Freud, S., Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics, New-York, Dodd, 1928.
 • Freud, S., Moses and Monotheism, London, The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, 1939.
 • Fromm, E., Psychoanalysis and Religion, New Haven, Yale University, 1950.
 • Genia, V., The Spiritual Experience Index: Revision and Reformulation, Review of Religious Research, 38, 344–361, 1997.
 • Glock, C.Y. & Stark, R., Religion and Society in Tension, Chicago, Rand McNally, 1965.
 • Gorsuch, R. & Venable, Development of an Age-Universal I-E Scale, Journal for the Scientific Study of Religion, 1983.
 • Haber J.; Jacob R.; Spangler J.D.C. (2007). "Dimensions of religion and their relationship to health". The International Journal for the Psychology of Religion. 17 (4): 265–288. doi:10.1080/10508610701572770.
 • Hill, P. C. & Hood, R., Measures of Religiosity, Birmingham, Alabama, Religious Education Press,1999.
 • Hill, P. C. & Pargament, K., Advances in the Conceptualisation and Measurement of Spirituality. American Psychologist, 58, p64–74, 2003.
 • Hood, R. W., The Construction and Preliminary Validation of a Measure of Reported Mystical Experience, Journal for the Scientific Study of Religion, 1975.
 • James, W., The Varieties of Religious Experience, Cambridge, Ma., Harvard University, 1985.
 • Jung, C. G., Modern Man in Search of a Soul, New York, Harcourt Brace, 1933.
 • Jung, C. G., Psychology and Religion, Yale University Press, 1962.
 • Jung, C. G., Psychology and Religion, Yale Univ. Press, 1992.
 • Jung, C. G., Psychology and Western Religion, Princeton Univ. Press, 1984.
 • Hood, R. W., The Construction and Preliminary Validation of a Measure of Reported Mystical Experience, Journal for the Scientific Study of Religion, 1975.
 • Leuba, J. H., The Psychology of Religious Mysticism, New York, Harcourt, Brace, 1925.
 • Leuba, J. H., The Psychological Origin and the Nature of Religion. Wikisource text
 • Levin, J. (2001). God, Faith and Spirituality: Exploring the Spirituality-Health Connection. New York: Wiley
 • Paloutzian, R. F. & Park, C. L. (2005). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality.
 • Saroglou, V. (Ed). (2014). Religion, Personality, and Social Behavior. New York: Psychology Press.
 • Miller & Thoresen (2003) American Psychologist
 • Powell, L.H., Shahabi, L. & Thoresen, C. (2003). Religion and spirituality.
Links to physical health. American Psychologist. 58 pp36–52
 • Wulff, D. M., Psychology of Religion: Classic and Contemporary (2nd ed), New York, Wiley, 1997.

Further reading

 • Aziz, Robert (1990). C.G. Jung's Psychology of Religion and Synchronicity (10 ed.). The State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0166-8.
 • Bendeck Sotillos, S. (Ed.). (2013). Psychology and the Perennial Philosophy: Studies in Comparative Religion. Bloomington, IN: World Wisdom. ISBN 978-1-936597-20-8.
 • Fontana, D., Psychology, Religion and Spirituality, Oxford, Blackwell, 2003.
 • Fuller, A. R. (1994). Psychology & religion: Eight points of view (3rd ed.). Lanham, MD: Littlefield Adams. ISBN 0-8226-3036-2.
 • Hood, R. W. Jr., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (1996). The psychology of religion: An empirical approach. New York: Guilford. ISBN 1-57230-116-3
 • Jones, David., The Psychology of Jesus. Valjean Press: Nashville. ISBN 978-09820757-2-2
 • Kugelmann, Robert., Psychology and Catholicism: Contested Boundaries, Cambridge University Press, 2011 ISBN 1-107-00608-2
 • Levin, J., God, Faith and Health: Exploring the Spirituality-Health Connection, New York, Wiley, 2001.
 • Loewenthal, K. M., Psychology of Religion: A Short Introduction, Oxford, Oneworld, 2000.
 • McNamara, R. (Ed.) (2006), Where God and Science Meet [3 Volumes]: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion. Westport, CT: Praeger/Greenwood.
 • Paloutzian, R. (1996). Invitation to the Psychology of Religion, 2nd Ed. New York: Allyn and Bacon. ISBN 0-205-14840-9.
 • Meissner, W., Psychoanalysis and Religious Experience, London and New Haven, Yale University Press, 1984.
 • Roberts, T. B., and Hruby, P. J. (1995–2002). Religion and Psychoactive Sacraments An Entheogen Chrestomathy. Online archive. [1]
 • Tsakiridis, George. Evagrius Ponticus and Cognitive Science: A Look at Moral Evil and the Thoughts. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2010.
 • Wulff, D. M. (1997). Psychology of religion: Classic and contemporary (2nd ed.). New York: John Wiley. ISBN 0-471-03706-0.

External links