روان‌فیزیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روان‌فیزیک به بررسیِ پیوندها میانِ محرکهای فیزیکی و احساس و ادراکِ آدمی و نیز تاثیراتِ آنها به لحاظِ کمی می‌پردازد.

تعریف

روان-فیزیک به عنوانِ مطالعهٔ علمیِ روابط میانِ محرک فیزیکی و احساس توصیف شده است[۱] و به‌شکلِ کاملتر؛ بعنوانِ تجزیه و تحلیلِ فرایندهای ادراکی با مطالعهٔ تاثیرِ آن بر تجربهٔ سوژه یا رفتارِ نظام مندِ سوژه نسبت به یک محرکِ با ویژگیهای متنوع بهمراهِ یک یا چند بُعدِ فیزیکی تعریف شده است.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Gescheider G (1997). Psychophysics: the fundamentals (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. p. ix. ISBN 0-8058-2281-X.
  2. Bruce V, Green P R, Georgeson M A (1996). Visual perception (3rd ed.). Psychology Press.

پیوند به بیرون