فهرست وزیران ایران پس از حمله اعراب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

امویان[ویرایش]

عباسیان[ویرایش]

صفاریان[ویرایش]

سامانیان[ویرایش]

زیاریان[ویرایش]

بوییان[ویرایش]

اصفهان و جبال[ویرایش]

عراق[ویرایش]

فارس[ویرایش]

غزنویان[ویرایش]

سلجوقیان[ویرایش]

سلجوقیان عراق[ویرایش]

خوارزمشاهیان[ویرایش]

وقفه[پانویس ۱۵]

ایلخانیان[ویرایش]

تیموریان[ویرایش]

قراقویونلوها (بارانیان)[ویرایش]

آق‌قویونلوها (بایندریان)[ویرایش]

وزیر

وزیر

صفویان[ویرایش]

وکیل[ویرایش]

وزیر دیوان اعلیٰ[ویرایش]

وزیر دیوان اعلیٰ[پانویس ۳۳]

وکیل و وزیر دیوان اعلیٰ

وزیر دیوان اعلیٰ

وکیل[ویرایش]

وکیل دیوان اعلیٰ

وقفه

وکیل دیوان اعلیٰ

وزیر اعظم (اعتمادالدوله)[ویرایش]

وکیل[ویرایش]

وکیل (عهده‌دار مُهر وکالت)

برافتادن مقام وکیل تا سقوط اصفهان

‫‫

وزیر اعظم (اعتمادالدوله)[ویرایش]

وزیر اعظم (اعتمادالدوله)[ویرایش]

هوتکیان (افغانان)[ویرایش]

صفویان (ادامه)[ویرایش]

افشاریان[ویرایش]

وکیل‌الدوله

وزیر

صفویان (ادامه)[ویرایش]

وکیل‌الدوله

افشاریان (ادامه)[ویرایش]

صفویان (ادامه)[ویرایش]

وکیل‌الدوله[ویرایش]

وزیر[ویرایش]

زندیان[ویرایش]

وزیر دیوان اعلیٰ

قاجاریان[ویرایش]

صدراعظم

شخص اول ایران

صدراعظم

رئیس شورای دولت (مقامی صرفاً تشریفاتی)

قائم‌مقام شاه

وقفه

رئیس‌الوزرا

صدراعظم

وقفه

صدراعظم

وزیر دربار اعظم

وزیر اعظم

صدراعظم

وقفه (تشکیل کابینه‌ای بدون صدراعظم)[پانویس ۴۶]

رئیس مجلس وزرا

وزیر اعظم

صدراعظم

رئیس موقت شورای وزیران

صدراعظم

وقفه (تشکیل کابینه‌ای بدون صدراعظم)[پانویس ۴۸]

وزیر اعظم

صدراعظم

وقوع انقلاب مشروطه

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۷۶ و ۱۷۸
 2. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۱۱۰ و ۱۹۹
 3. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۲۴۶ و ۲۴۷
 4. احسن‌التواریخ صفحهٔ ۲۶۸
 5. احسن‌التواریخ صفحهٔ ۳۰۹
 6. احسن‌التواریخ صفحهٔ ۳۲۰
 7. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۴۸۳ و ۵۷۰
 8. احسن‌التواریخ صفحهٔ ۵۹۱
 9. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۶۲۷ و ۶۳۹
 10. احسن‌التواریخ صفحه‌های ۶۳۹ و ۶۵۵
 1. گردیزی تاریخ مرگ ابوعلی محمد بن محمد بلعمی را جمادی‌الثانی ۳۶۳ ه‍.ق. آورده است. عتبی در ذکر رخدادهای ۳۸۲ ه‍.ق. از ابوعلی بلعمی یاد کرده است. آشکار نیست که این ابوعلی بلعمی همان وزیر عبدالملک و منصور بن نوح است و گردیزی در ذکر تاریخ مرگ او اشتباه کرده است یا این که فردی دیگر از خاندان بلعمی با کنیهٔ ابوعلی است.
 2. تا رسیدنش به پایتخت ابوالریان احمد بن محمد
 3. در ۳۸۲ ه‍.ق. برای مدت کوتاهی برکنار شد ولی دوباره به مقام خود بازگشت.
 4. او پس از برکناری مدتی وزیر «محمد طَپَر» برادر برکیارق می‌شود ولی در ۴۹۵ ه‍.ق. یعنی پیش از فرمانروایی مطلق محمد طپر کشته می‌شود.
 5. سلطان سنجر پیش از رسیدن به سلطنت با نام «ملک سنجر» از ۴۹۰ تا ۵۱۱ ه‍.ق. از سوی برادرانش «برکیارق» و «محمد» در خراسان حکومت می‌کرد. وزیران او در این مدت «مجیرالملک» (۴۹۰ ه‍.ق.)، «فخرالملک بن نظام‌الملک» (۴۹۰ - عاشورای ۵۰۰ ه‍.ق.) و «صدرالدین محمد بن فخرالملک» (۵۰۰ - ۵۱۱ ه‍.ق.) بودند.
 6. وظیفهٔ وزارت در دربار سلطان سنجر به نیابت او به عهدهٔ ظهیرالدین عبدالعزیز حامدی بود.
 7. به پیشنهاد اتابک آقسنقر
 8. به پیشنهاد اتابک بوزابه
 9. به پیشنهاد اتابک بوزابه و تا مرگ بوزابه
 10. او پیش از این وزارت «صاحب موصل» قطب‌الدین مودود را عهده‌دار بود.
 11. سلیمان‌شاه پیش از آن فرمانروایی محلی بود و وزیرانی همچون فخرالدین کاشی (۵۴۷ - ۵۴۸ ه‍.ق.)، قوام‌الدین حسن بن ناصرالدین (۵۴۸ - ۵۴۹ ه‍.ق.) و شرف‌الدین خراسانی داشت.
 12. شاید نام درست او «جلال‌الدین یونس بن قوام‌الدین ابوالقاسم درگزینی» باشد بدین ترتیب باید او را همان وزیر ارسلان‌شاه سلجوقی به شمار آورد.
 13. در این مقطع تاریخ‌ها آشفته اند و برخی از وزارت «قاضی صدرالدین ابوبکر محمد بن عبدالله بن عبدالرحیم مراغی» (قاضی صدر) یاد می‌کنند.
 14. در این مقطع تاریخ‌ها آشفته اند و برخی از وزارت «ابومنصور موریانی» یاد می‌کنند.
 15. سلطان محمد پس از خلع نظام‌الملک وزیر دیگری انتخاب نکرد، بلکه برای اولین بار این مسئولیت را به ۶ تن از درباریان محول کرد، که عبارت بودند از: «نظام‌الدین» (کاتب انشاء)، «مجیرالملک تاج‌الدین ابوالقاسم»، «امیر ضیاءالدین بیابانک»، «شمس‌الدین کلاآبادی»، «تاج‌الدین فرزند کریم الشرق نیشابوری»، «شرف‌الدین نسوی»
 16. غازان خان او را همزمان با رشیدالدین فضل‌الله به وزارت برگماشت ولی الجایتو او را برکنار کرد و کشت و تنها رشیدالدین فضل‌الله را به وزارت برگماشت.
 17. در لغت‌نامهٔ دهخدا سرواژهٔ «صائن وزیر» از او به عنوان پسر تاج‌الدین علیشاه جیلانی یاد شده است.
 18. لقب دینی او را «صفی‌الدین» نیز ذکر کرده اند.
 19. لقب دینی او را «صفی‌الدین» نیز ذکر کرده اند.
 20. وکیل و امیرالامراء
 21. وکیل و امیرالامراء، او در جنگ غجدوان کشته شد.
 22. وکیل، صدرالممالک و امیرالامراء، وی در جنگ چالدران کشته شد.
 23. او سابقهٔ وزارت آق‌قویونلوها را داشت.
 24. او سابقهٔ وزارت یعقوب آق‌قویونلو را داشت.
 25. در لغت‌نامهٔ دهخدا در سرواژهٔ «ساقی» دربارهٔ او مطالبی نوشته شده است. در «احسن‌التواریخ» صفحهٔ آمده است که در ۹۲۰ ه‍.ق. «نظارت دیوان اعلیٰ» به او سپرده شد. ولی در صفحهٔ ۲۳۲ از منصب او با عنوان «امر جلیل‌القدر عظیم‌الشأن وکالت» و «امر دیوان وزارت» یاد شده است. توجه شود که در ۹۲۰ ه‍.ق. هر دو «وزیر دیوان اعلیٰ» یعنی «امیر زکریا کججی» و «محمود جان دیلمی قزوینی» در گذشته بودند.
 26. در احسن‌التواریخ صفحهٔ ۲۳۵ آمده است که پس از مرگ «میرزا شاه‌حسین اصفهانی»، «خواجه جلال‌الدین محمد خواندامیر تبریزی» قائم‌مقام او شد. بنابراین باید منصب او را وکالت شمرد. ولی در صفحهٔ ۲۴۰ از او به عنوان «وزیر مستقل» شاه اسماعیل یکم یاد می‌کند که پس از درگذشت شاه اسماعیل و بر تخت نشستن شاه تهماسب یکم با دیوسلطان روملو درگیری پیدا می‌کند و کشته می‌شود. به هر روی آشکار نیست که او وکیل به شمار می‌رفته است یا وزیر.
 27. تکلوها پس از قتل او کوشیندند فرزندش «شاه قباد تکلو» را به مقام وکالت برسانند که ناکام ماندند. (احسن‌التواریخ صفحهٔ ۳۱۰)
 28. احسن‌التواریخ در صفحهٔ ۳۱۳ او و «عبدالله خان استاجلو» را امیرالامراء دانسته است ولی در صفحهٔ ۳۳۲ از حسین خان شاملو به عنوان وکیل یاد کرده است.
 29. پس از قتل «جلال‌الدین محمد خواندامیر تبریزی» به «نظارت دیوان اعلیٰ» گماشته شد. (احسن‌التواریخ صفحهٔ ۲۴۲)
 30. احسن‌التواریخ در صفحهٔ ۲۴۷ منصب او را «نظارت دیوان اعلیٰ» عنوان می‌کند، ولی در صفحهٔ ۳۲۰ از او به عنوان «وزیر شاه دین‌پناه» یاد می‌کند که در ۹۳۸ ه‍.ق. در رباط نیک‌پی به قتل آمد.
 31. عالم‌آرای عباسی مدت وزارت او را ۶ سال عنوان می‌کند که با نوشته‌های کتاب احسن‌التواریخ همخوانی ندارد.
 32. شاه تهماسب یکم در ۹۴۰ ه‍.ق. مقام وزارت را مشترکاً به «میر عنایت‌الله خوزانی» و «خواجه معین‌الدین یزدی» داد. (جواهرالاخبار صفحهٔ ۳۶۰)
 33. از این چهار تن در احسن‌التواریخ یادی نشده است و تنها در کتاب «عالم‌آرای عباسی» از آنان نام برده شده است.
 34. در لغت‌نامهٔ دهخدا در مدخل «امیر تبریزی» دربارهٔ او مطالبی نوشته شده است.
 35. در ۹۵۷ ه‍.ق. قاضی جهان از منصب وزارت استعفا می‌دهد ولی اندکی بعد پشیمان می‌شود. شاه تهماسب یکم نیز برای این که قاضی جهان دوباره درخواست منصب وزارت ننماید، معصوم بیگ صفوی را به «وکالت و وزارت دیوان اعلیٰ» منصوب می‌نماید. از آن جا که قاضی جهان در ۹۶۰ ه‍.ق. در گذشته است، تاریخ آغاز تصدی معصوم بیگ صفوی باید میان ۹۵۷ تا ۹۶۰ ه‍.ق. باشد.
 36. او زیردست معصوم بیگ صفوی بود و هنگامی که معصوم بیگ به سفر بی‌بازگشت حج رفت برای مدتی عهده‌دار امور گردید.
 37. او وزیری با نام میرزا شاه‌ولی شیرازی (میرزا ابوالولی شیرازی) با لقب اعتمادالدوله برگزید.
 38. در برخی منابع از او به شکل «میرزا محمد وزیر» یاد شده است.
 39. تاریخ آغاز وزارت او دقیقاً مشخص نیست. لارنس لُکهارت حدود ۱۱۲۷ ه‍.ق. را تاریخ آغاز وزارت او می‌داند.
 40. در فرمانی از شاه اسماعیل سوم به تاریخ شعبان ۱۱۶۴ ه‍.ق. از «محمدکریم خان زند» به عنوان وکیل‌الدوله و از «محمدسلیم خان افشار» به عنوان اعتمادالدوله یاد شده است. (مدرسی طباطبایی، صص ۲۳۴ - ۲۳۵)
 41. از خاندان میرمیران و از سادات اصفهان
 42. محمد مشیری در «دو سند نفیس از زندیه» از وزیری به نام «محمد مطیع» یاد می‌کند که در ۱۱۹۴ ه‍.ق. (یعنی پیش از سرنگونی صادق خان زند) به علیمراد خان خدمت می‌کرده است. آشکار نیست که او پس از شکست صادق خان و فرمانروایی علیمراد خان نیز وزیر بوده است یا نه.
 43. او اندکی پس از وزارتش به لطفعلی خان پشت کرد و به آقامحمد خان پیوست و میان سال‌های ۱۲۰۵ تا ۱۲۰۹ به عنوان بیگلربیگلی فارس خدمت می‌کرد.‫‪
 44. نوامبر ۱۷۹۴ برابر ربیع‌الثانی یا جمادی‌الاول ۱۲۰۹ ه‍.ق.
 45. محمدقاسم بیرانوند ← حسینقلی خان قاجار (برادر شورشی فتحعلی شاه)
 46. پس از برکناری علی‌اصغر خان امین‌السلطان در جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ ه‍.ق. کابینه‌ای بدون صدراعظم تشکیل گردید که در آن علیقلی مخبرالدوله «وزیر داخله» و مسئول «ادارهٔ خزانهٔ مبارکه و ضرابخانه»، عبدالحسین میرزا فرمانفرما «وزیر جنگ»، محسن مظاهر (مشیرالدوله) «وزیر خارجه»، عباس میرزا ملک‌آرا «وزیر عدلیه و تجارت»، میرزا عبدالوهاب خان نظام‌الملک «وزیر مالیه» و میرزا محمود خان حکیم‌الملک «وزیر ابنیه» بود. همچنین میرزا فضل‌الله خان وکیل‌الملک «وزیر خلوت همایون» (وزیر دربار) شد. چهار ماه بعد مخبرالدوله به دلیل دخالت‌های فرمانفرما در حوزهٔ اختیاراتش استعفا داد. (افضل‌الملک، افضل‌التواریخ، صص ۴۷ تا ۶۵)
 47. او در شعبان ۱۳۱۸ ه‍.ق. پس از بازگشت مظفرالدین شاه از سفر اروپا به لقب اتابک مفتخر شد.
 48. عین‌الدوله در این کابینه وزیر داخله بود.

منابع[ویرایش]