ابوبکر طهرانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مولانا ابوبکر طهرانی، از دیوان سالاران و مورخان دربار ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو در قرن ۹ هجری(۱۵ میلادی) بوده است. او در ابتدای کتاب دیار بکریه، خود را «ابوبکر الطهرانی الاصفهانی» خوانده است. علاوه بر این اشعاری نیز از وی به جا مانده است.[۱]

تاریخ دیار بکریه[ویرایش]

وی مؤلف تاریخ دیار بکریه می‌باشد. تاریخ دیار بکریه، تنها منبعی است که به صورت مستقل دربارهٔ ترکمانان قرا قویونلو و آق قویونلو وجود دارد.

اشاره به مؤلف در آثار دیگر مورخین[ویرایش]

حبیب السیر[ویرایش]

خواندمیر که چند دهه پس از او می‌زیست در تاریخ حبیب السیر خود به ویژه در بخش مربوط به ترکمانان از وی نام برده است: «از اهل تصنیف و تألیف، مولانا ابوبکر طهرانی معاصر امیرحسن بیگ بود و در ایام دولتش تاریخ و وقایع و احوال او را انشاء نمود.»[۲]

تاریخ عالم آرای عباسی[ویرایش]

اسکندر بیگ ترکمان مورخ عصر صفویه، می‌نویسد: " و امیر حسن بیگ به نوعی که مولانا ابوبکر طهرانی-مؤلف تاریخ احوال سلاطین ترکمان- به تفصیل نوشته، تخت سلطنت را وداع نمود.[۳]

احسن التواریخ[ویرایش]

حسن‌بیگ روملو در اثر خود احسن التواریخ، بیش از هر کس دیگر از کتاب خواجه ابوبکر طهرانی سود برده است.[۴]

منابع[ویرایش]

  1. مقاله ابوبکر طهرانی و تاریخ دیار بکریه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، منصور چهرازی، بهمن 1378، صفحه38تا44
  2. تاریخ حبیب السیر، مؤلف:غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران،1333، جلد چهارم، ص430
  3. تاریخ عالم آرای عباسی، مؤلف: اسکندر بیک ترکمان، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، 1350، جلد اول، ص19
  4. احسن التواریخ، مؤلف:حسن بیگ روملو، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1349، به عنوان مثال ر. ک: صص262،267،360،394