جندل

From ویکی‌پدیا
Jump to navigation Jump to search
جندل
اطلاعات کلی
نامجندل
تبارفریدونیان
ملیتایران
سایر اطلاعات
شناخته شدهسفیر فریدون به یمن
دورهپیشدادیان
خانواده
نسبخویشاوند فریدون

جَندَل یکی از نزدیکان فریدون است. فریدون به او فرمان داد که گرد جهان جستجو کند و از نژاد شاهان سه دختر که شایستهٔ ازدواج با سه پسر اویند بگزیند. جندل پژوهش کنان به یمن رسید و دختران شاه یمن را برگزید.

جندل در شاهنامه[edit]

زمامداری فریدون چون به پنجاه سال رسید صاحب سه فرزند به اسامی سلم، تور و ایرج بود و می‌خواست از اطراف و اکناف عالم سه عروس با اصل و نسب برای فرزندان خویش برگزیند به همین خاطر جندل یکی از نام‌داران کشور را مأموریت داد تا گرد جهان بگردد سه دختر مناسب با نشانه‌های توصیه شده [۱] پیدا نماید. جندل پس از کنکاش بسیار به دربار سرو شاه یمن آمده است:

به جندل چنین گفت شاه یمنکه بی آفرینت مبادا دهن
چه پیغام داری چه فرمان دهیفرستاده‌ای گر گرامی رهی
بدو گفت جندل که خرم بُدیهمیشه ز تو دور دست بدی
ایران یکی کهترم چون شمنپیام آوریده به شاه یمن
درود فریدون‌فرّخ دهمسخن هر چه پرسند پاسخ دهم[۲]

پانویس[edit]

  1. سه دختر گزین از نژاد مهان
  2. شاهنامه. جلد اول. فریدون، ص ۱۹

منابع[edit]

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.